Szanowni Państwo

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach przygotował dla nauczycieli szkół i placówek ofertę letnich warsztatów edukacyjnych.

Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się w godzinach 9:00 – 13:00.

Kod

Tytuł

Termin

Prowadzący

1WW

Wybrane elementy treningu twórczości w pracy wychowawcy klasy

25 czerwca 2007 r.

Ewa Kustwan-Mróz

2WW

Edukacja teatralna na lekcjach

26 czerwca 2007 r.

Anna Dzięgiel

Aleksander Lubina

3WW

Bezpieczny uczeń – mit czy rzeczywistość?!

27 czerwca 2007 r.

Jolanta Zwyrtek

Aleksandra Kruszyńska

4WW

Autoprezentacja nauczyciela a awans zawodowy – wersja skrócona

28 czerwca 2007 r.

Beata Łęcka

Krystyna Szczęsna-Witkowska

5WW

ABC Psychologicznych czynników wpływających na zdrowie i zdrowienie

29 czerwca 2007 r.

Wioleta Baraniak

6WW

Jak zakończyć konflikt sukcesem?

29 czerwca 2007 r.

Aleksandra Kruszyńska

7WW

Mózg w procesie uczenia się

2 lipca 2007 r.

Mirosława Bochner

8WW

Technologia informacyjna w edukacji

2 lipca 2007 r.

Sabina Furgoł

Ewa Lubina

9WW

Skuteczne metody pracy z uczniem z dysleksją

4 lipca 2007 r.

Małgorzata Spendel

10WW

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

4 lipca 2007 r.

Katarzyna Jaworska

11WW

Jak nie być ofiarą w szkole – kształtowanie umiejętności interpersonalnych

5 lipca 2007 r.

Jolanta Zwyrtek

12WW

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – wybrane elementy praktyki

5 lipca 2007 r.

Beata Łęcka

Krystyna Szczęsna-Witkowska

13WW

Zrozumieć ucznia z ADHD

Brak wolnych miejsc.

10 lipca 2007 r.

Barbara Spierzak

14WW/1

Ruch i dźwięk – pierwsza edycja

Brak wolnych miejsc.

12 lipca 2007 r.

Barbara Spierzak

15WW

Strategie wsparcia dla ucznia z FAS

Brak wolnych miejsc.

16 lipca 2007 r.

Barbara Spierzak

16WW

Adolescencja – problematyka okresu dojrzewania

Brak wolnych miejsc.

19 lipca 2007 r.

Joanna Sylwester

14WW/2

Ruch i dźwięk – druga edycja

23 lipca 2007 r.

Barbara Spierzak

17WW/1

Drama jako metoda w pracy wychowawczej – pierwsza edycja

Brak wolnych miejsc.

24 lipca 2007 r.

Magdalena Wieczorek

18WW

Wypalenie zawodowe – poszukiwanie inspiracji twórczej w pracy z ludźmi

26 lipca 2007 r.

Joanna Sylwester

17WW/2

Drama jako metoda w pracy wychowawczej – druga edycja

Brak wolnych miejsc.

1 sierpnia 2007 r.

Magdalena Wieczorek

19WW

Praca projektem w edukacji obywatelskiej

23 sierpnia 2007 r.

Sonia Gogulla

20WW

Od projektu do efektu – pozyskiwanie dotacji na zadania edukacyjne

Brak wolnych miejsc.

24 sierpnia 2007 r.

Katarzyna Niemotko

21WW

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna w szkole

27 sierpnia 2007 r.

Barbara Dobias-Mola

Tomasz Wojtasik

22WW

Uczenie się i pamięć

Brak wolnych miejsc.

27 sierpnia 2007 r.

Anna Grzegorzewicz-Brzóska

23WW

Nowe techniki plastyczne

Brak wolnych miejsc.

28 sierpnia 2007 r.

Gabriela Wawrzynek

24WW

Komunikacja w pigułce

Brak wolnych miejsc.

28 sierpnia 2007 r.

Magdalena Lipiak

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem 32 251 89 54.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Opublikowano 15 czerwca 2007
Zmieniono 6 sierpnia 2007
Zarchiwizowano 28 sierpnia 2007
Wróć