Studio teatralne

Brak wolnych miejsc na pierwszą edycję studia teatralnego.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji – więcej...

Tytuł: Studio teatralne (I edycja)

Cele:

  • dostarczenie wiedzy na temat ważności narzędzia jakim jest teatr w wychowaniu,
  • dostarczenie profesjonalnych narzędzi do budowania zajęć teatralnych.

Planowane efekty:

  • zwiększenie profesjonalizmu instruktorów teatralnych,
  • szacunek dla słowa,
  • uruchomienie procesów twórczych.

Adresaci:

  • nauczyciele, wychowawcy świetlic, terapeuci,
  • instruktorzy teatralni, bibliotekarze.

Czas trwania: 20 godz. – 4 spotkania po 5 godz. dydaktycznych.

Termin: 25, 26, 27 i 28 czerwca 2007 r. w godz. 9:00 – 13:30.

Autor programu: Barbara Spierzak

Tematyka zajęć:

Lp.

Tematyka zajęć
(rozpisana na poszczególne moduły)

Liczba godzin

Metody pracy

1.

Elementy strukturalne teatru: aktor, głos, przestrzeń sceniczna.
Zadania teatru wg M. Kotlarczyka.
Teatr J. Osterwy.

5 godz.

mini wykład, warsztaty, ćwiczenia, panel

2

Wokalizacja, praca z głosem, dykcja.
Higiena głosu.
Naczytywanie tekstu.

5 godz.

ćwiczenie, nagrywanie głosu

3.

Ruch sceniczny, zastosowanie muzyki.
Cisza, bezruch...
Etiudy ruchowe.

5 godz.

ćwiczenia, zadania aktorskie

4.

Wykorzystanie rekwizytu, kształt, kolor.
Praca aktora z rekwizytem.
Ogrywanie przedmiotu.

5 godz.

projektowanie kostiumów

Zadania aktorskie, etiudy.
Omówienia, ewaluacja.

występ – nagranie, spisanie materiałów

Koszt udziału: 20 zł

Prosimy o przyniesienie strojów do ćwiczeń (miękkie obuwie).

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 72D

lub w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Barbara Spierzak,
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153.

Opublikowano 11 czerwca 2007
Zmieniono 19 czerwca 2007
Zarchiwizowano 25 czerwca 2007
Wróć