W związku z ustaleniem przez MEN kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – " Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych" oraz z zadaniami z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w dotyczących monitorowania w przedszkolach: "Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach"...

 

Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań dla nauczycieli przedszkola Cyfrowy przedszkolak – wykorzystanie TIK w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych.

 

Celem spotkań jest:

 • poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych,
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
 • wdrażanie do wykorzystania sprzętów cyfrowych jako środka dydaktycznego na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych,
 • poznanie stron internetowych, aplikacji i oprogramowania edukacyjnego dla najmłodszych.

Na zajęciach poznamy:

 • szanse i zagrożenia świata wirtualnego,
 • internetowe raz, dwa, trzy...,
 • kodowanie na dywanie (Scratch jr., ScottieGo!),
 • eksperyment – robotyka najmłodszych,
 • pomysły i inspiracje na multimedialną edukację (Genially, Padlet, LearningApps).

Terminy spotkań:

 • 3 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
 • 17 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną zmieniamy formę cyklu szkoleń ze stacjonarnych na online. Informujemy o 2 pierwszych spotkaniach. Terminy pozostałych spotkań podamy w najbliższym czasie.

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Liczba godzin: 15 - 5 spotkań po 3 godz. na każde spotkanie

Prowadzący: Gabriela Niemiec, Sebastian Koczy

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 1 listopada 2020 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Gabriela Niemiec
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137

Opublikowano 29 września 2020
Zmieniono 30 października 2020
Wróć