W związku z ustaleniem przez MEN kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – " Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych" oraz z zadaniami z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w dotyczących monitorowania w przedszkolach: "Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach"...

 

Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań dla nauczycieli przedszkola Cyfrowy przedszkolak – wykorzystanie TIK w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych.

 

Celem spotkań jest:

 • poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych,
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
 • wdrażanie do wykorzystania sprzętów cyfrowych jako środka dydaktycznego na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych,
 • poznanie stron internetowych, aplikacji i oprogramowania edukacyjnego dla najmłodszych.

Na zajęciach poznamy:

 • szanse i zagrożenia świata wirtualnego,
 • internetowe raz, dwa, trzy...,
 • kodowanie na dywanie (Scratch jr., ScottieGo!),
 • eksperyment – robotyka najmłodszych,
 • pomysły i inspiracje na multimedialną edukację (Genially, Padlet, LearningApps).

Terminy spotkań:

 • 3 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
 • 17 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną zmieniamy formę cyklu szkoleń ze stacjonarnych na online. Informujemy o 2 pierwszych spotkaniach. Terminy pozostałych spotkań podamy w najbliższym czasie.

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Liczba godzin: 15 - 5 spotkań po 3 godz. na każde spotkanie

Prowadzący: Gabriela Niemiec, Sebastian Koczy

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 1 listopada 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 65D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Gabriela Niemiec
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137

Opublikowano 29 września 2020
Zmieniono 30 października 2020
Wróć