Zapraszamy Państwa na webinarium Dzwonię do Pani/Pana w bardzo ważnej sprawie. Jak prowadzić wspierające rozmowy telefoniczne z rodzicami i uczniami?, które odbędzie się 26 i 27 października 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30.

Podczas webinaru pragnę podzielić się dobrymi praktykami i pomysłami, jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby wyciszyć emocje i dać szansę – sobie, rodzicom i uczniom. W aktualnej sytuacji często prowadzimy rozmowy wspierające przez telefon. Taka forma kontaktu wymaga szczególnych umiejętności komunikacyjnych ze strony nauczyciela oraz jest dla niego wyzwaniem. Dlatego warto się do niej przygotować.

Dowiecie się Państwo, jak przygotować się do trudnej rozmowy telefonicznej z rodzicem lub uczniem. Przeprowadzenie takiej rozmowy wiąże się z silnymi emocjami, które trzeba opanować. Stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych pozwoli na skuteczne, wspólne rozwiązanie problemu.

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom

Prowadząca: Magdalena Wieczorek

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 22 października 2020 r.

Wolnych miejsc: 2.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 15W/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 25 września 2020
Wróć