Główną wartością w życiu nie jest to, co dostajesz.
Główną wartością w życiu jest to, kim się stajesz.
Jim Rohn

 

Zapraszamy Państwa na webinarium

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,

które odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30.

W głównych kierunkach polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę szkół/placówek na kształtowanie przyszłego dorosłego człowieka, który samodzielnie podejmuje decyzje, radzi sobie z otaczająca rzeczywistością, odnajduje się w różnych rolach i nie boi się nowych wyzwań. Warto zatem znaleźć równowagę pomiędzy nauczaniem i wychowaniem i zaplanować w szkole konkretne działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne.

Czy wiemy co tak naprawdę jest dla nas ważne w życiu? Wiedza na temat najważniejszych wartości daje możliwość robienia w życiu tego, co naprawdę sprawia głęboką satysfakcję i daje wiele prawdziwego szczęścia. Trzeba przyznać, że pandemia znacząco weryfikuje świat wartości. Być może jest to czas, który pozwoli zauważyć rzeczy, których do tej pory może nie dostrzegaliśmy, albo były dla nas zbyt oczywiste.

Zapraszamy Państwa na webinar podczas którego pragniemy porozmawiać o kształtowaniu postaw uczniów opartych na jasnym i czytelnym systemie wartości. Szkolenie podkreśla aspekt edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy oraz odwołuje się do personalistycznej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego.

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 15 października 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 158W/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 25 września 2020
Wróć