Zapraszamy na spotkania grupy warsztatowo-szkoleniowej: Szkoła Porozumienia.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcieliby doskonalić umiejętności wychowawcze.

Terminy spotkań: 26 listopada, 17 grudnia 2020 r., 21 stycznia, 25 lutego, 25 marca i 15 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: online na platformie Clickmeeting oraz Moodle

Opis szkolenia:

"Ludzie nie działają przeciwko innym ale dla swoich potrzeb"
M. B. Rosenberg

W czasie naszych spotkań spróbujemy przyjrzeć się szkolnym relacjom i konfliktom z poziomu potrzeb, zastanowimy się jak być dla dzieci przewodnikiem a nie arbitrem w szkolnych i rodzinnych konfliktach, jak uruchomić w nich wrodzone pokłady empatii. Będzie też okazja, żeby przyjrzeć się własnemu stylowi komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, zapoznać z technikami negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz poznać podstawowe zasady związane z wdrażaniem mediacji rówieśniczych w szkole.

Zajęcia mają charakter praktyczny i opierają się w znacznej mierze na wymianie doświadczeń, dyskusji, symulacji i analizie konkretnych sytuacji z życia szkolnego.

Tematyka spotkań:

 • podstawy komunikacji empatycznej;
 • konflikt w środowisku szkolnym – diagnoza konfliktu, dynamika konfliktu, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów;
 • warunki sprzyjające rozwiązaniu konfliktu;
 • wspieranie rozwoju empatii u dzieci oraz samodzielności w sytuacji konfliktu – nauczyciel w roli przewodnika a nie arbitra;
 • trudne rozmowy z rodzicami – od konfliktu do porozumienia;
 • mediacje – pomysł na szkolne konflikty;
 • zasady obowiązujące w mediacji, techniki mediacyjne, specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej;
 • podstawy prawne i procedury prowadzenia mediacji;
 • warunki organizacyjne niezbędne dla skutecznego prowadzenia mediacji;
 • procedury i zasady związane z prowadzeniem mediacji rówieśniczych, przykładowy plan szkolenia mediatorów rówieśniczych, niezbędna dokumentacja, rola koordynatora mediacji rówieśniczych;
 • trening umiejętności mediacyjnych.

Spotkania zaplanowane zostały w formie hybrydowej – dwa spotkania w formie stacjonarnej w siedzibie naszego ośrodka oraz cztery spotkania online. Aby umożliwić Państwu wymianę doświadczeń oraz możliwość korzystania z dodatkowych materiałów i konsultacji, zaplanowano również aktywność dodatkową na platformie Moodle. Będzie to m.in. okazją do wymiany dokumentów oraz konsultowania różnych rozwiązań organizacyjnych w czasie wdrażania w poszczególnych szkołach.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

60 zł – płatne do 22 listopada 2020 r. oraz
60 zł – płatne po  1 stycznia 2021 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 10D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 25 września 2020
Zmieniono 12 października 2020
Wróć