Zapraszamy na spotkania sieci współpracy i samokształcenia: Weekendowa akademia wychowawcy klasy.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są przede wszystkim do wychowawców ale również do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcieliby doskonalić umiejętności wychowawcze.

Terminy spotkań:

22 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
23 stycznia 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
19 lutego 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
20 lutego 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
19 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
20 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce:

online na platformie Clickmeeting oraz Moodle.

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
  • lepiej diagnozować potrzeby grupy oraz integrować swoich uczniów,
  • rozwijać umiejętności społeczne i osobiste własne oraz swoich uczniów,
  • budować współpracę z rodzicami w oparciu o dialog i współpracę,
  • aranżować sytuacje sprzyjające twórczemu myśleniu,
  • rozwijać kreatywność, innowacyjność i samodzielność uczniów

Bycie wychowawcą jest zadaniem niełatwym, ale równocześnie może przynosić wiele satysfakcji z obserwowania jak uczą się, rozwijają i przygotowują do dorosłego życia. Angażujemy się w opiekę nad dziećmi inwestując swój czas, energię i emocje a od naszych wychowanków i możemy się wiele uczyć i czerpać z ich młodzieńczej energii. Możemy naszym uczniom pomóc stworzyć grupę, w której będą przebywać z przyjemnością i uczyć się od siebie nawzajem w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

W czasie tegorocznych spotkań dla wychowawców chcemy poruszyć tematykę związaną z integracją grupy, rozwiązywaniem wspólnie z uczniami trudnych sytuacji w tym sytuacji konfliktowych, organizowaniem współpracy z rodzicami w sposób sprzyjający obopólnej satysfakcji i rozwojowi uczniów.

Chcemy również wspólnie zastanowić się nad tym jak rozwijać kreatywność, innowacyjność i samodzielność uczniów, czyli kompetencje warunkujące powodzenie w dorosłym życiu i na rynku pracy. Jak aranżować sytuacje oraz warunki sprzyjające współpracy, twórczemu myśleniu, jak zachęcić uczniów do przechodzenia od generowania pomysłów do działania, jak być animatorem dziecięcej i młodzieżowej aktywności? Mamy nadzieję wspólnie znaleźć odpowiedź na te i inne pytania oraz gwarantujemy dużo wspólnej twórczej aktywności i wymiany doświadczeń.

Spotkania zaplanowane zostały w całości w formie online, głównie na platformie Clickmeeting. Aby umożliwić Państwu wymianę doświadczeń oraz możliwość korzystania z dodatkowych materiałów i konsultacji, zaplanowałyśmy również aktywność dodatkową na platformie Moodle.

Serdecznie zapraszamy!

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 19 stycznia 2021 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 28D/O/2

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
e-mail:

Ewa Kustwan-Mróz
e-mail:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 23 września 2020
Zmieniono 2 grudnia 2020
Wróć