Każde osiągnięcie zaczyna się od decyzji, by spróbować.
Gail Devers

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleniowy, złożony z czterech spotkań warsztatowych, adresowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którym bliskie są działania na rzecz dobrostanu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego swoich podopiecznych.

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią Covid 19 pogłębiła problemy zdrowotne już istniejące i przyczyniła się do powstania nowych. Nauczanie zdalne zwiększyło ilość czasu spędzanego przez uczniów i nauczycieli przed ekranami monitorów, zwykle w pozycji siedzącej, która wyjątkowo niekorzystnie wpływa na stan kręgosłupa i funkcjonowanie układu krążenia. Izolacja społeczna i niepewność (m. in. przekładanie terminu egzaminów zewnętrznych, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, sytuacja ekonomiczna rodzin) mogą wywoływać lęki i inne zakłócenia w sferze emocjonalno-psychicznej. Te z kolei wpływają na przebieg procesów poznawczych, które decydują o sukcesie edukacyjnym uczniów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Poznasz znaczenie oddechu w rozwijaniu elastyczności poznawczej, zdolności koncentracji, obniżaniu poziomu stresu i redukcji skutków przewlekłego napięcia mięśni.
  • Nauczysz się wykonywać wybrane pozycje jogi akademickiej wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu.

Ponadto:

  • Jeśli jesteś nauczycielką/lem wychowania fizycznego, wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie szkolenia możesz bezpośrednio przełożyć na praktykę w czasie swoich zajęć dydaktycznych.
  • Jeśli uczysz innego przedmiotu, możesz nauczyć się w jaki sposób wzmocnić siły fizyczne i psychiczne własne i swoich dzieci.

Zapraszamy!
Tatiana Rupik i Grażyna Skirmuntt

Uwaga! Zmiana terminów spotkań.

Terminy spotkań: 25 września, 2, 9 i 16 października 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
16, 23, 30 października i 6 listopada 2020 r. w godz. 16:00 – 18:15

Miejsce: MEDYK – Katowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, sala gimnastyczna

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 135 zł

Termin płatności: 13 października 2020 r.

Wolnych miejsc: 16.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 36KD

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 11 września 2020
Zmieniono 21 września 2020
Wróć