Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie Nastolatek – jego rozwój i stres.

Zapraszamy wszystkich, zarówno doświadczonych nauczycieli, jak i osoby stojące u progu swojej pracy zawodowej, na warsztaty zogniskowane wokół sposobów funkcjonowania współczesnych nastolatków, ich specyficznych mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Sytuacja pandemii wzmogła u nich poziom stresu i spowodowała wzrost niezrozumiałych na pierwszy rzut oka "dziwnych" zachowań, lecz dla specjalisty całkiem naturalnych dla ich wieku. Zainteresowanych pogłębieniem specjalistycznej wiedzy z tego obszaru, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Tematyka spotkań:

  1. Jak wspierać nastolatka w jego rozwoju?
  2. Poziom stresu u nastolatków i ich sposoby radzenia sobie z nimi.

Terminy spotkań:

I spotkanie: 19 października 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30
II spotkanie: 29 października 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30

Miejsce: spotykamy się na platformie Zoom. W trakcie szkolenia zachęcamy do korzystania z połączenia audio i video.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 12 października 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 14W/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy:

Wioleta Baraniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Katarzyna Jaworska
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 7 września 2020
Zmieniono 15 października 2020
Wróć