Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie Różne oblicza agresji w szkole – jak sobie z nimi radzić.

U progu nowego roku szkolnego zapraszamy wszystkich, zarówno doświadczonych nauczycieli, jak i osoby stojące u progu swojej pracy zawodowej, na warsztaty zogniskowane wokół sposobów radzenia sobie z różnymi przejawami agresji w szkole. Jesteśmy bowiem przekonani, że rozumienie tego zjawiska, mechanizmów za nim stojących, a także pogłębianie swoich możliwości skutecznej reakcji w powyższych sytuacjach, jest czymś, co przysłuży się pogłębianiu naszych kompetencji zawodowych.

Tematyka spotkań:

  1. Różnorodne aspekty mobbingu rówieśniczego.
  2. "Przerwać wzorzec" – skuteczna reakcja na agresję słowną uczniów wobec nauczycieli.

Terminy spotkań:

I spotkanie: 28 września 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
II spotkanie: 12 października 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: spotykamy się na platformie Zoom. W trakcie szkolenia zachęcamy do korzystania z połączenia audio i video.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 21 września 2020 r.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy:

Wioleta Baraniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Katarzyna Jaworska
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 7 września 2020
Zmieniono 8 września 2020
Zarchiwizowano 13 października 2020
Wróć