Zapraszamy Państwa na webinarium

Działania wychowawcze szkoły w myśl realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

które odbędzie się 17 września 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30.

Wychowanie to proces wspomagania ucznia w rozwoju, aby osiągnął dojrzałość w sferze fizycznej, intelektualnej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej. Zatem we współczesnej szkole nauczyciel/wychowawca powinien kłaść nacisk na kształtowanie postaw twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane formy działań wychowawczych i profilaktycznych, edukacyjnych oraz informacyjnych przewidziane do realizacji zarówno na poszczególnych przedmiotach, jak i godzinach do dyspozycji wychowawcy, które są zgodne z Rozporządzeniem MEN z 2015 r. (tekst jedn. D.U.2020, poz. 1449).

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 13 września 2020 r.

 

Koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Katarzyna Wilk
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 7 września 2020
Zmieniono 8 września 2020
Zarchiwizowano 17 września 2020
Wróć