Szkolenie informacyjne prowadzone przez eksperta ZUS, które jest próbą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nauczycieli pytania w sprawie emerytury i świadczeń kompensacyjnych.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Cel:

  • zapoznanie nauczycieli z zasadami obliczania emerytury powszechnej i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nauczycieli pytania w w/w kwestiach.

Tematyka:

  • Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  • Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
  • Jakie dokumenty należy złożyć?
  • Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  • Świadczenia kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie.
  • Emerytura powszechna – zasady przyznawania i obliczania.
  • Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze – kiedy przysługuje, w jakiej wysokości?

Termin: 27 sierpnia 2020 r. w godz. 10:00 – 11:30

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Liczba godzin: 2

Prowadzący: Aleksandra Bazan, Oddział ZUS w Chorzowie

Z uwagi na informacyjny charakter, organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń o udziale w tym szkoleniu.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Koordynator:

Sonia Gogulla

Opublikowano 27 lipca 2020
Zmieniono 17 sierpnia 2020
Zarchiwizowano 27 sierpnia 2020
Wróć