Szanowni Państwo

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach przygotował dla nauczycieli szkół i placówek ofertę bezpłatnych, letnich warsztatów edukacyjnych.

Miejsce warsztatów – online na platformie ClickMeeting i platformie edukacyjnej Moodle (13WW/O).

 

Kod

Termin

Tytuł

Prowadzący

1WW/O

29 czerwca 2020 r.
w godz. 13:00 – 14:30

Więź a dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Czy wiedza na temat typu przywiązania pozwala nam zrozumieć zachowanie dziecka z autyzmem?

Anita Wieloch, Mirosława Bochner

2WW/O

30 czerwca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Jak rozwijać myślenie naukowe u dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej?

Sabina Furgoł

3WW/O

30 czerwca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

"Piosenka, wierszyk, bajka czyli trzydaniowy obiadek dla przedszkolaka", warsztat w języku polskim i angielskim

Joanna Szeligowska

4WW/O/1

30 czerwca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Myśli suicydalne – podstawowe zasady interwencji kryzysowej

Mirosława Bochner, Ewa Kustwan-Mróz

4WW/O/2

1 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Myśli suicydalne – podstawowe zasady interwencji kryzysowej

Mirosława Bochner, Ewa Kustwan-Mróz

5WW/O

1 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Nauczyciel wspomagający w przepisach i w praktyce

Anita Wieloch, Jolanta Leśniak

6WW/O

1 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Przemoc domowa w kontekście izolacji społecznej

Beata Birnbach, Aleksandra Kruszyńska

7WW/O

2 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

poko(LENIE)? Czy można opisać generację – a jeśli tak, to co z tego wynika dla edukacji?

Magdalena Wieczorek, Tomasz Wojtasik

8WW/O

2 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Zachowania mobbingowe u uczniów

Katarzyna Jaworska

9WW/O

2 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego (prosimy przygotować nożyczki, białe i kolorowe kartki 4, klej i słomki)

Gabriela Niemiec

10WW/O

3 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

CIAŁO (Re)fle(ksja) – obraz współczesnej nastolatki i nastolatka

Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak

11WW/O

3 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

"Przerwać wzorzec" – skuteczna reakcja na zaczepki słowne uczniów (w kontakcie bezpośrednim)

Wioleta Baraniak

12WW/O

6 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Wykorzystanie technik mediacyjnych jako sposób dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

13WW/O

Od 6 do 10 lipca 2020 r. na platformie edukacyjnej Moodle

Zagadki kryminalne, jako przykład organizowania współpracy w grupach zdalnie – grupa I

Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Katarzyna Wilk

13WW/O/2

Od 6 do 10 lipca 2020 r. na platformie edukacyjnej Moodle

Zagadki kryminalne, jako przykład organizowania współpracy w grupach zdalnie – grupa II

Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Katarzyna Wilk

14WW/O

7 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

"Nie bądźcie obojętni" (Marian Turski) Warsztaty o jedenastym przykazaniu

Tomasz Wojtasik, Anna Dzięgiel

15WW/O

7 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Strażnicy uśmiechu-prezentacja programu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska

16WW/O

8 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Jak powstają przekonania i ich wpływ na zachowanie

Beata Birnbach, Krystyna Szczęsna-Witkowska

17WW/O/I

8 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Jak rozwija(liś)my kompetencje naszych uczniów (część 1: Od kompetencji nauczyciela do kompetencji ucznia)

Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik

18WW/O

9 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Cyfrowe nauczanie, cyfrowe kompetencje – inspiracje na lekcje online

Sebastian Koczy

17WW/O/II

9 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 12:30

Jak rozwija(liś)my kompetencje naszych uczniów (część 2: Sprawdzone metody rozwijania kompetencji)

Anna Dzięgiel, Monika Brzoska-Gansiniec

19WW/O

10 lipca 2020 r.
w godz. 9:00 – 10:30

Efektywnie i z rozmysłem... – wspierające ucznia zadanie domowe

Grażyna Skirmuntt, Grażyna Cybula

20WW/O

10 lipca 2020 r.
w godz. 11:00 – 13:30

Myślenie wizualne

Proszę zaopatrzyć się w czarny pisak i czarny mazak – najlepiej bezalkoholowe, kilka mazaków kolorowych – kolory, które lubisz, kartki papieru ksero do ćwiczeń.

Gabriela Wawrzynek

 

Jak uczestniczyć w naszych webinariach?

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Uwaga! W związku z dużą popularnością bezpłatnej oferty wakacyjnej prosimy NIE BLOKOWAĆ miejsc i zgłaszać swą nieobecność na zajęciach na formularzu rezygnacji.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń:

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Opublikowano 19 czerwca 2020
Zmieniono 30 czerwca 2020
Zarchiwizowano 10 lipca 2020
Wróć