Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Domann

 

Czy nauka może być dla uczniów przyjemnością? Oczywiście, że tak! A czy jest? Często tak, czasem nie. Gdy jest, to nauka wiąże się z przyjemnymi dla ucznia emocjami takimi jak radość, zadowolenie, zaciekawienie. Gdy nie jest, uczniowie doświadczają niepokoju, zagubienia, frustracji, strachu, a nawet lęku. Przyjemność zachęca do powtarzania doświadczeń, które jej dostarczają. Stres wyzwala zachowania unikające. Zaproszenie uczniów do wspólnej zabawy czyni naukę przyjemną!

Zachęcamy do udziału w zgrywalizowanym kursie typu M-learning, którego celem jest poznanie grywalizacji jako metody nauczania z dwóch perspektyw: ucznia i nauczyciela.

Uczestnicząc w kursie wcielicie się Państwo w uczniów szkoły podstawowej poznających jeden z działów historii. Emocje, których kurs z pewnością będzie źródłem, przybliży sytuację, w której znajdują się uczniowie pracujący z zupełnie dla nich nowym materiałem. Dlatego zapraszamy do udziału w kursie nauczycieli wszystkich przedmiotów, a nie tylko historyków. Obiecujemy, że dacie Państwo radę. J Doświadczenie zawodowe pozwoli Państwu ocenić przydatność grywalizacji w projektowaniu własnych zajęć, w całości realizowanych zdalnie lub uzupełniających tradycyjne lekcje szkolne.

Szkolenie w całości ma formę m-learningu i odbywa się na platformie edukacyjnej Moodle. Tematyka kursu obejmuje propozycję zgrywalizowanego fragmentu podstawy programowej z historii (II etap edukacyjny).

Korzyści z udziału w kursie:

  • doświadczenie udziału w realizacji partii materiału z historii w zgrywalizowanej formie,
  • poznanie sposobu wykorzystania wybranych mechanizmów gier (punkty wiedzy i akcji, awans, zdobywanie dóbr dodatkowych),
  • poznanie możliwości wykorzystania grywalizacji w organizowaniu procesu dydaktycznego w formie zdalnej.

Czas trwania kursu: od 15 czerwca 2020 r. godz. 8:00 do 24 lipca 2020 r. godz. 23:55 (6 tygodni)

Liczba godzin: 30

Program kursu:

Czas trwania

Moduł

Tematyka / Oczekiwane efekty

12 – 15 czerwca 2020 r.

Casting

Uzyskanie indywidualnego dostępu do kursu.

Logowanie na platformie.

Zapoznanie się z dokumentami kursu.

Akceptacja zasad pracy w kursie.

15 – 21 czerwca 2020 r.

Zdjęcia próbne

Określenie celów udziału w kursie.

Poznanie fabuły i mapy gry.

Analiza podstawy programowej z historii.

Poznanie grywalizacji, jako motywującej metody nauczania zdalnego i stacjonarnego.

Poznanie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej.

22 – 28 czerwca 2020 r.

Dziecko epoki

Udział w zgrywalizowanych aktywnościach związanych z realizacją wybranych zagadnień z podstawy programowej z historii dla II etapu edukacyjnego (epoka napoleońska).

20 czerwca – 5 lipca 2020 r.

Ścieżki kariery

6 – 12 lipca 2020 r.

Cesarz Francuzów

13 – 19 lipca 2020 r.

Oczami historii...

20 – 24 lipca 2020 r.

Postprodukcja

Analiza przydatności grywalizacji w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesów (edukacyjnych, osobistych, zawodowych).

Analiza przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Ocena przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w nauczaniu zdalnym.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 12 czerwca 2020 r.

 

Koordynatorzy:

Grażyna Skirmuntt

Sonia Gogulla

Opublikowano 28 maja 2020
Zarchiwizowano 15 czerwca 2020
Wróć