Zapraszamy na warsztat doskonalący Praca projektem.

Tematyka warsztatu:

  • co rozumiemy pod pojęciem "projekt edukacyjny"?
  • analiza metody – cele projektu, etapy planowania, przygotowanie;
  • projektu, ustalanie rezultatów, wybór metod, analiza SWOT;
  • harmonogram, ewaluacja;
  • opracowanie pomysłów na projekty;
  • instrukcja dla uczniów.

Termin: 4 czerwca 2007 r. w godz. 14.00 – 18.00

Cena: 45 zł

Koordynator: Sonia Gogulla

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

 

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: Warsztat 2WD

lub w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela Sonia Gogulla:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 28 maja 2007
Zarchiwizowano 4 czerwca 2007
Wróć