Serdecznie zapraszamy na szkolenie online na platformie ClickMeeting pt. Źródła informacji o rynku pracy przydatne w procesie planowania drogi zawodowej.

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy nauczycieli i specjalistów pracujących w sektorze oświaty w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego i jest adresowane przede wszystkim do doradców zawodowych ze szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz osób odpowiedzialnych za koordynację działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole.

W czasie szkolenia poruszymy zagadnienia dotyczące zakresu informacji zawodowej oraz sposobów tworzenia własnych zbiorów informacji przydatnych w procesie planowania drogi zawodowej.

Zaprezentowane zostaną wybrane źródła informacji zawodowej dostępne na stronach internetowych m.in. na temat rynku pracy (lokalnego, krajowego i międzynarodowego), zawodów i specyfiki pracy w poszczególnych zawodach, możliwości nauki, jej kontynuacji i doskonalenia kwalifikacji (w kraju i za granicą), planowania drogi zawodowej i zasad funkcjonowania na rynku pracy.

Prowadzący przedstawią również perspektywy dotyczące zmian na rynku pracy związanych z trwającą pandemią.

Szkolenie poprowadzą dla Państwa specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

  • Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem;
  • Rafał Rojek – doradca zawodowy z wieloletnim stażem, praktyk rynku pracy, asystent EURES, certyfikowany trener z doświadczeniem w zakresie stosowania różnych metod poradnictwa zawodowego zarówno dla dorosłych jak i młodzieży szkolnej, autor, współpracownik i realizator programów szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Termin: 27 maja 2020 r. w godz. 16:30 – 18:45

Liczba godzin: 3

Miejsce: spotykamy się online na platformie Clickmeeting

Cena szkolenia zawiera wyłącznie koszty organizacyjne. Prowadzący z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nie pobierają honorarium za przeprowadzenie szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 26 maja 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 147W/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Sebastian Koczy

Katarzyna Wilk

Opublikowano 22 maja 2020
Wróć