Anita Wieloch

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Anita Wieloch

 1. Podaj uczniowi konkretne daty i godziny egzaminów.
 2. Określ miejsce i warunki (dostosowania) egzaminu.
 3. Wyznacz termin, w którym uczeń odwiedzi swoje miejsce egzaminu (wykluczy to ewentualny lęk przed "nieznanym").
 4. Sporządź z uczniem (i w porozumieniu z rodzicem) kalendarz: od dziś do dnia pierwszego egzaminu, 16 czerwca 2020.
 5. Krótko zaplanuj czynności powtórkowe w każdym dniu: przedmiot, arkusz, zadania.
 6. Wpisz czynności powtórkowe w harmonogram dnia ucznia, jeśli uczeń ma już taki ustalony.
 7. Zaznacz w harmonogramie przerwy na relaks, higienę psychiczna. Pokaż uczniowi ćwiczenia relaksacyjne.
 8. Ustal reguły wypełniania arkusza.
 9. Wspieraj ucznia w przestrzeganiu harmonogramu dnia i w pracy z arkuszem egzaminacyjnym, chwal za wykonywane zadania!
 10. Stwórz system dodatnich wzmocnień, nagród wspomagających ucznia w jego uczeniu się. Posługuj się pozytywnym, afirmującym językiem:
  • Gratuluję! Jeżeli nadal będziesz pracować systematycznie, rozwiążesz zadania w arkuszu egzaminacyjnym;
  • Doskonale wykonane zadanie!
  • Pracujesz naprawdę szybko/dokładnie!
  • To Twoje osiągnięcie, brawo!
  • Jestem z Ciebie dumna!
  • Cieszę się, że oddałeś zadanie na czas!

 

Opracowała Anita Wieloch
korzystając z artykułu Bożeny Buckiej: Poradnik dla ósmoklasistów i maturzystów – do przygotowania się do powtórek, czas dostępu: 18.05.2020

Opublikowano 22 maja 2020
Wróć