Serdecznie zapraszamy na szkolenie online na platformie ClickMeeting – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. Prawo i praktyka.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach.

Jeśli chcesz:

  • poszerzyć wiedzę na temat zakresu i form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu;
  • wzbogacić warsztat pracy w obszarze postępowania z dzieckiem z trudnymi zachowaniami, posiadającym orzeczenie, uzdolnionym;

Weź udział w szkoleniu!

Poruszymy także kwestię dotyczącą rozumienia aspektów prawnych w sensie praktycznym.

Webinarium poprowadzą i na Państwa pytania odpowiedzą Jolanta Leśniak, psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni PP i w administracji państwowej oraz Anita Wieloch, pedagog z 30-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze ZA. Pomysłodawczyni kampanii "Autyzm. Codzienność...".

 

Termin: 26 maja 2020 r. w godz. 13:00 – 14:30

Liczba godzin: 2

Miejsce: spotykamy się online na platformie Clickmeeting

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 25 maja 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 171W/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

 

Koordynatorzy:

Anita Wieloch

Jolanta Leśniak

Opublikowano 13 maja 2020
Wróć