Zapraszamy Państwa na webinarium

Zrozumieć niezrozumianych – o podwójnym wykluczeniu,

które odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 17:00.

 

Zrozumieć niezrozumianych, to webinarium o podwójnym wykluczeniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, które pracują prawie w normalnym trybie. Stres, niepokój, lęk, izolacja społeczna, brak realizacji podstawowych zadań rozwojowych powoduje, że młodzież nie radzi sobie ze swoimi emocjami.

Z badań naukowych wynika, że tam, gdzie stawia się na szukanie zasobów, pracuje się wykorzystując metodykę profilaktyki pozytywnej i szuka się potencjału istniejącego w młodych ludziach, tam widać efekty pracy wychowawczej, socjalizacyjnej i terapeutycznej.

Droga na całe życie – to motyw przewodni pracy całego zespołu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, któremu przewodzi Dyrektor Tomasz Stuła, który będzie gościem webinarium i podzieli się, o co warto zadbać, aby zbudować dobry zespół i stać osobami ważnymi dla podopiecznych.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców pedagogów, psychologów, dyrektorów, nie tylko z placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

 

Termin: 26 maja 2020 r. o godzinie 15:00 – 17:00

Liczba godzin: 3

Miejsce: spotykamy się online na platformie Clickmeeting

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 25 maja 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 46WD/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Koordynator:

Magdalena Wieczorek

Opublikowano 12 maja 2020
Zmieniono 13 maja 2020
Wróć