Z okazji 50. rocznicy Unii Europejskiej, Komisja Europejska organizuje konkurs tłumaczeniowy dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na własnej skórze na czym polega praca tłumacza. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w wieku 17 lat. Ich zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu krótkiego tekstu.

Tłumaczenia będą oceniane pod kątem prawidłowego stosowania pojęć i umiejętności płynnego wyrażania się na piśmie w wybranym języku, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości zastosowanych rozwiązań.

Uczniowie sami wybierają język oryginału i język przekładu spośród 23. oficjalnych języków UE

Konkurs odbywa się na terenie szkół, które zgłoszą się do udziału w konkursie. Z jeden szkoły może uczestniczyć nie więcej niż 8 uczniów.

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, które:

  • kształcą uczniów, którzy w 2007 r. będą mieli 17 lat
  • mają dostęp do Internetu oraz posiadają komputery, które obsługują alfabety wszystkich języków źródłowych wybranych przez uczniów tej szkoły na konkurs tłumaczeniowy.

Wybór szkół:
Spośród szkół, które prawidłowo prześlą formularz rejestracyjny zostanie wylosowana określona liczba szkół. Liczba szkół wylosowana z każdego państwa członkowskiego będzie równa liczbie głosów, jakie dane państwo członkowskie ma w Radzie Unii Europejskiej (czyli z Polski zostanie wybranych 27 szkół).

Nagroda:
27 autorów najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, w nagrodę pojedzie na dwudniową wycieczkę do Brukseli z dorosłym opiekunem.

Rejestracja:
Szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie na specjalnej stronie internetowej. Rejestracja będzie odbywać się od 10 maja do 15 czerwca 2007.

Streszczony opis konkursu został dodany do bazy danych Eurodesk Polska – szczegóły...

Wawrzyniec Pater
Eurodesk Poland
Foundation for the Development of the Education System
National Agency of the Youth Programme
ul. Mokotowska 43
00-551 Warsaw
tel. 48 22 622 66 70; fax 48 22 622 80 81

Opublikowano 16 maja 2007
Zarchiwizowano 16 czerwca 2007
Wróć