W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z nagrywaniem lekcji przez uczniów, w tym tych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które mogą mieć miejsce szczególnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z epidemią koronawirusa. Rolą dyrektora jest niewątpliwie uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zasad wynikających z przepisów prawa dotyczących naruszenia praw autorskich.

Opracowanie:
Anna Król - specjalistka prawa oświatowego, współpracownik ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 14 kwietnia 2020
Wróć