Szanowni Państwo,

Od ponad 2 tygodni, jesteśmy zobligowani do pozostania w domach. Od zeszłego tygodnia dzieci poniżej 18 r. ż. nie mogą samodzielnie opuszczać domu.

Sytuacja panującej na świecie pandemii Covid-19 i związanych z nią napięć i niedogodności wpływa w sposób szczególnie dramatyczny na osoby pozostające w przemocowych związkach i rodzinach.

Czas kwarantanny skazuje dzieci i dorosłych na ciągłe przebywanie w domu z oprawcą. Światowe badania dowodzą, że sytuacje katastrof naturalnych czy epidemii skutkują eskalacją przemocy domowej. Sytuacja jest o tyle trudniejsza, że wiele instytucji pomocowych nie funkcjonuje lub funkcjonuje w ograniczonym zakresie, np. zdalnie.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję: 112

lub na telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet 600 07 07 17

lub inne udostępnione całodobowe telefony zaufania i pomocowe.

Fundacja Feminoteka – Grzegorz Wrona: Procedury Niebieskiej Karty w czasie epidemii.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – obowiązujące akty prawne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zaszyfrowane zgłaszanie przemocy domowej za pomocą sklepu internetowego: Rumianki i bratki. Te kosmetyki to ratunek na czas pandemii koronawirusa!

Sprawnie.com – blog radcy prawnego Pawła Terpiłowskiego.

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie lub u kogoś znajomego miała miejsce przemoc domowa – skontaktuj się z tą osobą, upewnij się, czy jest bezpieczna.

Sekretarz generalny ONZ: Przerażający wzrost przemocy domowej w czasie kwarantanny

 

Bądźmy odpowiedzialni – reagujmy na przemoc domową!

 

Wykazy instytucji:

Ośrodki Pomocy Społecznej (32.61 KB)

Powiatowe centra pomocy rodzinie (15.82 KB)

Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (53.04 KB)

Opublikowano 6 kwietnia 2020
Zmieniono 30 kwietnia 2020
Wróć