W trakcie szkolenia prowadząca omawia regulacje prawne dotyczące kompetencji i funkcjonowania organu kolegialnego jakim jest rada pedagogiczna. Zostają poruszone kwestie prowadzenia posiedzeń i głosowania rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym wideokonferencja i tryb obiegowy.

Opublikowano 3 kwietnia 2020
Wróć