Logo Eduescape

 

Dawno, dawno temu..., a może to było wczoraj?
Za siedmioma górami, za siedmioma morzami..., a może tuż za rogiem?
Pewnego dnia obudziła się Bajka. Przeciągnęła się rozkosznie w swoim wygodnym, bajkowym łóżeczku, wstała, rozejrzała się wokół siebie i zaczęła rozpaczliwie płakać. Nagle, nie przestając płakać, wybiegła...

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego Bajka się rozpłakała i dokąd pobiegła, to weź udział w edukacyjnym escape roomie pt. O tym, co Bajka zgubiła i gdzie to znalazła...

Agenda szkolenia:

10:00 – 10:30 – rozpoczęcie szkolenia, integracja uczestniczek i uczestników

10:30 – 11:30 – udział w zabawie w edukacyjnym escape roomie

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – część metodyczna warsztatów

13:30 – 14:00 – refleksja końcowa i ewaluacja szkolenia

 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

  • osobisty udział w treningu twórczości,
  • podniesienie własnych kompetencji w zakresie krytycznego myślenia,
  • doświadczenie pracy z metaforą oraz kreatywne eksperymentowanie z formą i znaczeniem słów,
  • możliwość wymiany doświadczeń z uczestniczkami i uczestnikami szkolenia,
  • poznanie pokoju zagadek, jako formy zajęć rozwijających u uczniów wyobraźnię i kreatywność,
  • refleksja na temat przydatności zabawy w rozwijaniu kompetencji kluczowych i realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Adresaci szkolenia: nauczyciele, w szczególności I i II etapu edukacyjnego

Termin spotkania: 22 lutego 2020 r. w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

Zbiórka o godz. 10:00, koło portierni. Z uwagi na specyfikę zajęć prosimy o punktualność lub informację telefoniczną o ewentualnym spóźnieniu (tel. 32 787 37 01)

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 19 lutego 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 49W

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 7 lutego 2020
Wróć