Logo: Dojrzewanie – stan wyjątkowy...

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Dojrzewanie – stan wyjątkowy część III.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • Co jest objawem stresu u nastolatka, a co niechęcią do działania?
  • Jak postępować z nastolatkiem, który jest w stresie?
  • Jak pomóc nastolatkom w rozładowaniu stresu?
  • Jak u nastolatka zwalczyć pokusę do żywienia się fastfoodami i słodyczami?
  • Jak podjąć z nastolatkiem wyzwanie zdrowego żywienia?
  • Jak postępować z nastolatkiem z ADHD, aby odnieść sukces w tworzeniu relacji społecznych?

Przyjdź na nasze szkolenie!

Adresaci: nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.

Cel:

  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu u nastolatka na płaszczyźnie wychowawczo-zdrowotnej;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o sposoby postępowania z nastoletnim uczniem.

Terminy spotkań: 3, 17 i 24 marca 2020 r. w godz. 14:00 – 17:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Prowadzący: Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak, Anita Wieloch

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 25 lutego 2020 r.

Wolnych miejsc: 21.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 91D/III

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Jaworska
e-mail:

Anita Wieloch
e-mail:

Opublikowano 7 lutego 2020
Wróć