Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • kim są przedstawiciele generacji Z?
  • jak rozwijać ich inteligencję, zaradność oraz ponadprzeciętnie zdolności?
  • jak kształtować krytyczne myślenie, odpowiedzialność i kreatywność?
  • jak wspierać ich w samokształceniu?
  • jak chronić przed zagrożeniami, które czyhają na nich w sieci?
  • jak nie bać się technologii cyfrowych?

Spotkajmy się podczas konferencji:

EDUKOMPAS, czyli edukacja, kompetencje a szkoła.

Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?

Nasi eksperci będą odpowiadać na te i inne pytania dotyczące rozwijania kompetencji cyfrowych naszych uczniów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli z różnych typów szkół i placówek.

Tematyka konferencji jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020 (Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego).

Termin konferencji: 19 marca 2020 r.

Miejsce konferencji: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

Program konferencji:

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – otwarcie konferencji

10:15 – 11:00 – ...ICT – to nie boli – Katarzyna Wilk

11:00 – 12:30 – Ludzie i komputery w szkole – kto kogo programuje? – Aleksander Pawlicki

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

13:00 – 14:30 – Dzieci i młodzież w świecie mediów cyfrowych – szanse i zagrożenia – Sebastian Koczy

14:30 – 15:00 – dyskusja, zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anna Dzięgiel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

O prowadzących

Katarzyna Wilk - filologia germańska, Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji (studia podyplomowe). Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami. Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.

Katarzyna Wilk – 3 Kongres Polskiej Edukacji – Edukacja na Nowo jak technologie zmieniają proces nauczania

Katarzyna Wilk – Jak wspomagać szkoły w zachęcaniu uczniów do czytania

Aleksander Pawlicki – wykładowca Szkoły Edukacji PAFW i UW, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent historii, studiował także teologię. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pracował w gimnazjum i liceum. Autor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników "Był sobie człowiek", współautor podręcznika do wiedzy o społeczeństwie w liceum. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej – współautorem podstawy programowej z 2008 r., współpracownikiem programu PISA Polska (2009 r.), odpowiedzialnym za grupę humanistyczną w projekcie badań nad umiejętnościami złożonymi prowadzonym przez Zakład Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną (w latach 2008-2010).
Pomysłodawca i współorganizator Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich. W 2003 r. został wyróżniony w konkursie Prezydenta M.st. Warszawy "Najlepszy Nauczyciel Warszawy". Jest także trenerem biznesu.

Aleksander Pawlicki – Czy szkoła może być lepsza?

Aleksander Pawlicki – Jak zadawać pytania?

Sebastian Koczy – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Nauczyciel akademicki. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

Audycja "Przedpołudnie w Radiu eM", w której gościli konsultanci ROM-E Metis: Jolanta Leśniak i Sebastian Koczy

Więcej na ten temat:

Audycja "Temat do dyskusji" w Radiu Katowice, w której gościły konsultantki ROM-E Metis w Katowicach: Aleksandra Kruszyńska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Audycja "Środowe przedpołudnie z Radio eM", w której gościła konsultantka ROM-E Metis w Katowicach: Sabina Furgoł

Opublikowano 29 stycznia 2020
Zarchiwizowano 19 marca 2020
Wróć