Logo: Trudne zachowania u uczniów...

 

Serdecznie zapraszam nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu na szkolenie Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu, które odbędzie się 21 lutego 2020 r. w godz. 15:00 – 18:30 w Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

Szkolenie ma na celu: poszerzenie wiedzy na temat trudnych zachowań uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej i poniżej normy oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o wybrane sposoby postępowania w deeskalacji zachowań trudnych i w sytuacjach trudnych.

Tematyka:

  • trudne zachowanie ucznia ze spektrum, czyli jakie – przyczyny, analiza zachowania;
  • jak postępować – czyli deeskalacja zachowania profilaktyka i sytuacja dynamiczna;
  • czego... nie robić!

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 14 lutego 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 66D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 23 stycznia 2020
Wróć