I Regionalny Festiwal Uczenia sięRODN WOM
ROM-E Metis

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
zapraszają nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół na

I Regionalny Festiwal Uczenia się

pod hasłem

"RADOŚĆ UCZENIA SIĘ",

który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2007 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  "WOM" w Katowicach, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 7.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

21 maja 2007 r. (poniedziałek)

Cykl wykładów – godz. 9.30 – 13.30

 "Jak uczyć dzieci jeszcze lepiej?"

Małgorzata Taraszkiewicz

 "Model inteligencji wielorakiej i jego wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej"

Wiga Bednarkowa

 "Skuteczne nauczanie – wizje a rzeczywistość edukacji elementarnej XXI w."

Joanna Białobrzeska

 "Heurystyka – twórcze rozwiązywanie problemów"

Izabela Lebuda

 "W jaki sposób muzyka może wesprzeć proces uczenia się? Efekt Mozarta"

Renata Borowiecka

 "O radości uczenia się języków obcych"

Aleksander Lubina

Cykl warsztatów – godz. 14.00 – 15.30
(możliwość uczestnictwa tylko w jednym warsztacie)

1."Model kształcenia oparty na metodzie Web Quest"

Marek Szafraniec

2."Jak uczyć dzieci jeszcze lepiej"

Małgorzata Taraszkiewicz

3."Model inteligencji wielorakiej"

Wiga Bednarkowa

4."Twórcze rozwiązywanie problemów"

Izabela Lebuda

5."Skuteczne nauczanie w edukacji elementarnej"

Joanna Białobrzeska

6."Jak muzyka wspiera proces uczenia się"

Renata Borowiecka

 

22 maja 2007 r. (wtorek)

Cykl warsztatów – I tura od godz. 13.30 do 15.00, II tura od 15.00 do 16.30
(istnieje możliwość uczestnictwa w dwóch wybranych warsztatach)

7."Wybrane elementy treningu twórczości"

Ewa Kustwan-Mróz

8."Mózg w procesie uczenia się"

Mirosława Bochner

9."Wysoka samoocena drogą do sukcesu edukacyjnego ucznia"

Grażyna Cybula

10."Skuteczne metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się"

Małgorzata Spendel

11."Rozwijanie twórczości i kreatywności w edukacji wczesnoszkolnej"

Urszula Strzelczyk

12."Systemy sensoryczne w procesie komunikacji i nauczania"

Magdalena Lipiak

13."Atrakcyjna lekcja, aktywni uczniowie, zadowolony nauczyciel – praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie"

Anita Wieloch

14."Zależność uczenia się i pamięci"

Anna Grzegorzewicz-Brzóska

 

Zgłoszenia na konferencję i warsztaty przyjmowane są:

faxem: 32 203 66 56
lub przez e-mail:

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Szczegółowych informacji udziela zespół obsługi szkoleń Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" – tel. 32 203 59 67, 32 203 66 56.

Opublikowano 13 kwietnia 2007
Zmieniono 9 maja 2007
Zarchiwizowano 22 maja 2007
Wróć