Logo Uczeń z doświadczeniem migracji

 

W naszych szkołach i przedszkolach pojawia się coraz więcej uczniów, których rodzice przemieszczają się, zmieniając z różnych względów kraj pobytu. Ze zjawiskiem migracji łączą się różnorodne problemy. Spora ich część dotyczy dzieci, które, nie mając wpływu na decyzje rodziców, muszą ponosić ich konsekwencje.

Dla środowiska edukacyjnego pojawienie się wzrastającej liczby uczniów z doświadczeniem migracji stanowi nowe wyzwanie, któremu muszą podołać nauczyciele poszukujący wsparcia w swoich działaniach.

Jeśli

 • w Państwa szkole są uczniowie, którzy powrócili z rodzicami z emigracji lub pochodzą z rodzin imigrantów,
 • poszukują Państwo rozwiązań w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji,
 • potrzebują Państwo wsparcia prawnego, metodycznego, psychologiczno-pedagogicznego,

zapraszamy do udziału w spotkaniach, których celem spotkań jest szkół i nauczycieli w zakresie nauczania uczniów z doświadczeniem migracji.

Planowane efekty:

 • wypracowanie modelu wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji w oparciu o przepisy prawa oświatowego,
 • zdobycie umiejętności zastosowania metody JES-PL w praktyce szkolnej,
 • zbudowanie bazy pomocy metodycznych do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji
 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych nauczycieli.

Liczba godzin: 20

Tematyka zajęć:

 • uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów,
 • formy pomocy w przepisach prawa oświatowego,
 • metody nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów,
 • podstawy edukacji międzykulturowej,
 • praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

Terminy spotkań:

Zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach 9:00 – 13:00

 • 15 lutego 2020 r.
 • 14 marca 2020 r.
 • 18 kwietnia 2020 r.
 • 16 maja 2020 r.

Prowadząca: Anna Dzięgiel

Miejsce: filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 11 lutego 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 11D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 30 grudnia 2019
Wróć