W naszych szkołach i przedszkolach pojawia się coraz więcej uczniów, których rodzice przemieszczają się, zmieniając z różnych względów kraj pobytu. Ze zjawiskiem migracji łączą się różnorodne problemy. Spora ich część dotyczy dzieci, które, nie mając wpływu na decyzje rodziców, muszą ponosić ich konsekwencje.

Dla środowiska edukacyjnego pojawienie się wzrastającej liczby uczniów z doświadczeniem migracji stanowi nowe wyzwanie, któremu muszą podołać nauczyciele poszukujący wsparcia w swoich działaniach.

Jeśli

 • w Państwa szkole są uczniowie, którzy powrócili z rodzicami z emigracji lub pochodzą z rodzin imigrantów,
 • poszukują Państwo rozwiązań w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji,
 • potrzebują Państwo wsparcia prawnego, metodycznego, psychologiczno-pedagogicznego,

zapraszamy do udziału w spotkaniach, których celem spotkań jest szkół i nauczycieli w zakresie nauczania uczniów z doświadczeniem migracji.

Planowane efekty:

 • wypracowanie modelu wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji w oparciu o przepisy prawa oświatowego,
 • zdobycie umiejętności zastosowania metody JES-PL w praktyce szkolnej,
 • zbudowanie bazy pomocy metodycznych do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji
 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych nauczycieli.

Liczba godzin: 20

Tematyka zajęć:

 • uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów,
 • formy pomocy w przepisach prawa oświatowego,
 • metody nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów,
 • podstawy edukacji międzykulturowej,
 • praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

Terminy spotkań:

Zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach 9:00 – 13:00

 • 15 lutego 2020 r.
 • 14 marca 2020 r.
 • 18 kwietnia 2020 r. Sieć przeniesiona do Google-Classroom, spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie.
 • 9 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 11:30 – spotkanie online "Jak wspierać uczniów z doświadczeniem migracji (nie tylko) w czasach pandemii."
 • 30 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 11:30 – spotkanie online: "Integracja w izolacji. Jak przeciwdziałać wykluczeniu uczniów z doświadczeniem migracji."

Prowadząca: Anna Dzięgiel

Miejsce: filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 11 lutego 2020 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 30 grudnia 2019
Zmieniono 16 kwietnia 2020
Zarchiwizowano 30 maja 2020
Wróć