Zapraszamy na warsztaty doskonalące Postępowanie w przypadku moczenia się u dzieci.

Terminy spotkań: 23 i 27 kwietnia 2007 r. w godzinach 15:00 – 20:00.

Czas trwania: 10 godzin (łącznie).

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi: 75 zł

Miejsce: siedziba ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, pedagodzy szkolni.

Tematyka warsztatów:

  • podstawowa wiedza na temat moczenia się dzieci,
  • przyczyny leżące po stronie środowiska rodzinnego a teorie na temat moczenia,
  • podstawowe metody postępowania i pracy z dzieckiem moczącym się – tzw. "procedury",
  • zajęcia relaksacyjne w pracy z dzieckiem moczącym się,
  • elementy arte- i muzykoterapii,
  • bajka i metafora w pracy z dzieckiem moczącym się,
  • interpretacja rysunku dziecka jako wstępna diagnoza,
  • przykład terapii dziecka z moczeniem nocnym.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

 

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty ww. kwoty należy dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: warsztaty 7WD

lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń ROM-E Metis,
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129

Opublikowano 12 kwietnia 2007
Zarchiwizowano 24 kwietnia 2007
Wróć