Logo: Weekendowa akademia wychowawcy klasy

 

Zapraszamy na spotkania grupy warsztatowej: Weekendowa akademia wychowawcy klasy.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są przede wszystkim do wychowawców ale również do nauczycieli, pedagogów szkolnych, którzy chcieliby doskonalić umiejętności wychowawcze

Terminy spotkań: 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia, 15 lutego, 14 marca i 18 kwietnia 2020 r. w godz. 9:30 – 14:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
  • lepiej diagnozować potrzeby grupy oraz integrować swoich uczniów,
  • rozwijać umiejętności społeczne i osobiste własne oraz swoich uczniów,
  • rozwijać potencjał twórczy swój i uczniów,
  • aranżować sytuacje sprzyjające twórczemu myśleniu,
  • rozwijać postawę przedsiębiorczą uczniów.

Bycie wychowawcą jest zadaniem niełatwym. Angażujemy się w opiekę nad dziećmi inwestując swój czas, energię i emocje. Praca z dziećmi może też przynosić wiele satysfakcji z obserwowania jak uczą się, rozwijają i przygotowują do dorosłego życia. Od naszych wychowanków możemy się wiele uczyć i czerpać z ich młodzieńczej energii. Możemy naszym uczniom pomóc stworzyć grupę, w której będą przebywać z przyjemnością i uczyć się od siebie nawzajem w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. W czasie tegorocznych spotkań dla wychowawców chcemy wspólnie zastanowić się nad tym jak rozwijać kompetencje kluczowe – kreatywność i przedsiębiorczość, warunkujące powodzenie w dorosłym życiu i na rynku pracy. Jak aranżować sytuacje oraz warunki sprzyjające współpracy, twórczemu myśleniu, jak zachęcić uczniów do przechodzenia od generowania pomysłów do działania, jak być animatorem dziecięcej i młodzieżowej aktywności? Mamy nadzieję wspólnie znaleźć odpowiedź na te i inne pytania oraz gwarantujemy dużo wspólnej twórczej aktywności.

Serdecznie zapraszamy!

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

25 zł – płatne do 30 listopada 2019 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2020 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 28D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
e-mail:

Ewa Kustwan-Mróz
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 23 października 2019
Zmieniono 24 października 2019
Wróć