Zapraszamy na spotkania warsztatowe dla doradców zawodowych: Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Inspirujące rozmowy o przyszłości – wspieranie uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do szkolnych doradców zawodowych, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego ale również psychologów i pedagogów szkolnych, którzy podejmują w szkole działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Terminy spotkań: 19 listopada, 17 grudnia 2019 r., 7 stycznia, 18 lutego i 24 marca 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Opis szkolenia

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • rozwijać kompetencje doradcze,
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe narzędzia służące formułowaniu celów i planowaniu działań,
  • wspierać uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno-zawodowych,
  • rozwijać potencjał twórczy swój i swoich uczniów,
  • stworzyć własną mapę przyszłości.

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Warsztaty będą miały typowo praktyczny charakter – w czasie kolejnych spotkań przygotujemy własną mapę przyszłości w formie wizualnej, przechodząc przez kolejne etapy od określania priorytetów przez formułowanie celów i planowanie wykorzystując techniki kreatywne.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

50 zł – płatne do 10 grudnia 2019 r. oraz
50 zł – płatne po  1 stycznia 2020 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 23 października 2019
Zmieniono 13 listopada 2019
Zarchiwizowano 19 grudnia 2019
Wróć