Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej wraz z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, nauczycieli wiedzy o kulturze oraz animatorów i pracowników instytucji kultury na konferencję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pana Jarosława Klimaszewskiego, Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży? Możliwości działań oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul J. Słowackiego 17, w godz.: 9:30 – 15:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem projektu jest stworzenie platformy spotkania, porozumienia i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli szerokiego grona wychowawców młodego pokolenia odbiorców, użytkowników i współtwórców kultury. Chcemy zwrócić uwagę na zasadność współpracy placówek oświatowych i kulturalnych, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Pragniemy też podkreślić rolę bibliotek szkolnych w kształtowaniu i rozwoju kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży oraz ukazanie znaczenia, jaki w tym zakresie ma ich współpraca z instytucjami kultury.

Podczas konferencji będą poruszane takie tematy jak: kształtowanie elementarnych kompetencji czytelniczych jako wstęp do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, wykorzystanie specyfiki i możliwości przekazu treści intelektualnych i kulturowych w znaku i obrazie na przykładzie sztuki komiksu czy przygotowanie do rozumienia kontekstów kultury poprzez przygotowanie do świadomego odbioru przekazu filmowego.

W części warsztatowej proponujemy szeroki wybór tematów i prezentacji z zakresu: biblioterapii, treningu kompetencji miękkich, kaligrafii, tworzenia krótkich form filmowych, zajęć w historycznych progach Zamku Książąt Sułkowskich, spotkania z zabytkami piśmiennictwa w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej i zwiedzania zasobów Galerii Bielskiej BWA. Czas ten będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności, czy zapoznania się z potencjałem kulturowym Bielska-Białej.

Prelekcjom i spotkaniom będzie towarzyszyła wystawa plakatów prezentująca przykłady działań oraz osiągnięć bibliotek szkolnych i nie tylko. Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji oraz rejestracja na naszej stronie internetowej: tnbsp.eduportal.bielsko.pl/konferencje-fora

 

Plakat

Opublikowano 18 października 2019
Zarchiwizowano 29 listopada 2019
Wróć