Zapraszamy na szkolenie: Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

Szkolenie wpisuje się w priorytet nr 2 MEN – Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Rówieśnicy otaczają kręgiem znęcającego się nad słabszym kolegą ucznia...
Koleżanki nagrywają telefonem komórkowym dziewczynkę, która ma atak padaczki...
Osoba, która traci przytomność i upada na ulicę jest mijana przez tłum przechodniów...

Jeśli martwią Cię takie sytuacje a jednocześnie chcesz to zmienić...
Jeśli uważasz, że w szkołach panuje znieczulica...
Jeśli myślisz, że kozioł ofiarny musi być skazany na samotność...
Jeśli zastanawiasz się jak można zapobiec ewentualnym sytuacjom prześladowania ucznia w zespole klasowym...
to szkolenie jest dla ciebie!

Powyższe dylematy znajdują odpowiedzi w badaniach światowej sławy profesora psychologii Philipa G. Zimbardo, który w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni przekłada odkrycia psychologii społecznej na praktyczne działania adresowane do młodzieży.

"Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania" – mówi Zimbardo. Udowadnia, że zamiast narzekać na społeczną znieczulicę i obojętność młodzieży możemy realizować w szkołach działania uruchamiające drzemiący w młodych ludziach potencjał zachowań prospołecznych.

Programy treningowe HIP pomagają – poprzez ćwiczenia, prezentację filmów i niezwykłych eksperymentów psychologii społecznej – zmienić postawy i zachowania w sytuacjach wymagających udzielenia szeroko rozumianej pomocy.

Programy HIP uczą ludzi przeciwstawiania się, głośnego mówienia "nie" i odważnego działania w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczności.

W ramach projektu proponujemy zatem szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą klas VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Uczestnicy otrzymują scenariusze zajęć oraz filmy.

Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem Certyfikatu Nauczyciela Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Szkolenie obejmuje 3 warsztatowe spotkania, w sumie 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • jak zwyczajni ludzie stają się potworami... lub bohaterami? (od eksperymentu stanfordzkiego do Projektu Heroicznej Wyobraźni)
  • koncepcja codziennego bohatera oraz bohatera w gotowości, efekt fali
  • efekt widza – elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą)
  • wizja implementacji programu w macierzystej placówce – mocne strony, wyzwania, potencjalne zyski

Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się w Katowicach (siedziba ROM-E Metis, ul. Drozdów 21) – w dniach: 24 października, 4 i 25 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 18:30.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł

Termin płatności: 17 października 2019 r.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP: Krystyna Szczęsna-Witkowska (kontakt: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124; ), Tomasz Wojtasik (kontakt: 32 209 53 12 lub 14 wew.112; )

Opublikowano 8 października 2019
Zarchiwizowano 24 października 2019
Wróć