Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w Programie Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj.

Założeniem Programu Szkoła dla ASA jest przygotowanie uczestników do tworzenia szkoły przyjaznej dla uczniów ze spektrum autyzmu.

Czas trwania Programu: październik 2019 – wrzesień 2020.

Uczestnicy Programu: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa śląskiego. Udział w szkoleniach biorą udział dyrektorzy i/lub nauczyciele wskazani przez Dyrektora – 3 osoby ze szkoły.

Cele Programu: poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze spektrum autyzmu;
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą;
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu;
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.

Warunki realizacji Programu:

 • zgłoszenie szkoły do Programu przez dyrektora zawierające pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej do wdrożenia Programu;
 • opracowanie szkolnego programu zawierającego kompleksowe wsparcie dla ucznia ze spektrum autyzmu – program powinien być podpisany przez przedstawicieli społeczności szkolnej:
  • dyrektora szkoły;
  • psychologa/pedagoga;
  • co najmniej 80 proc. nauczycieli (w tym opiekuna samorządu uczniowskiego);
  • co najmniej 3 przedstawicieli pracowników administracyjno – obsługowych;
  • przedstawicieli samorządu uczniowskiego;
  • przewodniczącego Rady Rodziców;
  • pielęgniarkę.
 • nadanie certyfikatu szkołom przygotowanym do przyjęcia uczniów ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) oraz do wdrożenia założeń przedstawionych w niniejszym Programie.

Program Szkoła dla ASA:

Udział szkoły i jej nauczycieli w Programie Szkoła dla ASA jest BEZPŁATNY.

Zgłoszenie na Seminarium – 1 października 2019 r. jest równoznaczne z przystąpieniem Szkoły do Programu.

Liczba miejsc: 30 osób/10 szkół (3 osoby z każdej szkoły).

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Harmonogram szkoleń w ramach Programu Szkoła dla ASA:

Lp.

Data / Miejsce

Temat

Prowadzący

1

1 października 2019 r.
w godz. 10:00 – 14:00

ROM-E Metis w Katowicach

Szkoła dla ASA – szkoła przyjazna uczniom ze spektrum autyzmu.

 1. Szkoła dla ASA – zasady udziału szkół, założenia Programu.
 2. Szkoła przyjazna dla uczniów na spektrum autyzmu. Dlaczego ważne jest dostosowanie szkoły. Jak dostosowanie szkoły wpływa na efektywność procesu dydaktycznego.
 3. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Kompendium Dyrektora. Obowiązki szkoły. Przepisy prawne.

Elżbieta Kiper – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 55 w Katowicach

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Katarzyna Niemotko – spec. ds. szkoleń ROM-E Metis w Katowicach

2

29 października 2019 r.
w godz. 14:00 – 17:30

ROM-E Metis w Katowicach

Dziecko ze spektrum w szkole. Bariery i wsparcie – z punktu widzenia samorzecznika

Ewa Furgał – samorzeczniczka, autorka bloga Dziewczyna w spektrum.

3

4 listopada 2019 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22

Porozmawiajmy o Autyzmie

Fundacja Autism Team: Sylwia Mądra, Agnieszka Warszawa, Jan Gawroński, ks. dr Michał T. Handzel

4

19 listopada 2019 r.
w godz. 14:00 – 17:30

ROM-E Metis w Katowicach

Autyzm i relacje społeczne

dr Anna Prokopiak – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie

5

10 grudnia 2019 r.
w godz. 14:00 – 17:30

ROM-E Metis w Katowicach

Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji – sposób na udaną lekcję

Dorota Kozłowska – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole specjalnej

6

II semestr roku szkolnego 2019/2020 – terminy ustalane indywidualnie ze szkołami

Szkoły biorące udział w Programie

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Katarzyna Niemotko – spec. ds. szkoleń ROM-E Metis w Katowicach

7

II semestr roku szkolnego 2019/2020

ROM-E Metis w Katowicach

Specyfika funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu. Zapewnienie kompleksowego wsparcia. Propozycja zajęć dla uczniów neurotypowych "Mój kolega z autyzmem" .

8

II semestr roku szkolnego 2019/2020

ROM-E Metis w Katowicach

Wypracowanie wspólne Ankiety Ewaluacyjnej Programu na podstawie realizowanych działań w ramach tworzonych przez szkoły programów indywidualnych

9

II semestr roku szkolnego 2019/2020 – terminy ustalane indywidualnie ze szkołami

ROM-E Metis w Katowicach

Konsultacje indywidualne

10

II semestr roku szkolnego 2019/2020 – terminy ustalane indywidualnie ze szkołami

Szkoły biorące udział w Programie

Spotkania superwizyjne w szkołach

Koordynatorzy:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 18 września 2019
Zmieniono 19 września 2019
Zarchiwizowano 12 grudnia 2019
Wróć