DZIEŃ TRZECI

19 października 2019 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00

(część adresowana do uczniów, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych – wstęp wolny)

Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53

  • możliwość skorzystania z indywidualnej porady doradcy zawodowego dla młodzieży i/lub rodziców;
  • możliwość zapoznania się z ofertą szkół branżowych, techników, szkół policealnych i uczelni wyższych z Chorzowa, Sosnowca, Katowic, Gliwic i Zabrza oraz współpracujących z nimi pracodawców;
  • oferta Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie
ul. Urbanowicza 2

  • zwiedzanie szkoły,
  • prezentacja specjalistycznych pracowni i warsztatów,
  • rozmowy z uczniami i nauczycielami,
  • prezentacja o szkole,
  • informacje dotyczące kształcenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat programu w tej lokalizacji można uzyskać bezpośrednio w szkole

Ponadto w tym dniu odbywają się dyżury doradców zawodowych w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym województwie. Zapraszamy do korzystania z indywidualnych porad.

 

List do rodziców

Harmonogram dyżurów

ZAPRASZAMY!

Opublikowano 16 września 2019
Zmieniono 18 września 2019
Zarchiwizowano 19 października 2019
Wróć