Zapraszamy na kurs doskonalący dla chcących podzielić się swoją wiedzą z dorosłymi – Trener w oświacie – który trwał będzie od 28 września 2019 r. do 23 lutego 2020 r. w godz. 9:00 – 14:00.

Miejsce realizacji kursu: ROM-E Metis w Katowicach, ul Drozdów 17 i 21.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z dużym doświadczeniem praktycznym.

Ogólna liczba godzin kursu: 160 godzin, w tym praca własna 24 godziny (17 spotkań weekendowych).

Koszt kursu: 900 zł (możliwość płatności w 2 ratach).

Ukończenie kursu daje kwalifikacje, które można wykorzystać w edukacji dorosłych. Efektem jest samodzielność w działaniu i zdolność do rozwiązywania problemów.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 900 zł

450 – płatne do 21 września 2019 r. oraz
450 zł – płatne po  1 stycznia 2020 r.

 

 

Programu kursu:

 1. Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi.
 2. Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie.
 3. Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa
 4. Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą.
 5. Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia.
 6. Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa -zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery.
 7. Emisja głosu.
 8. Stres i sytuacje trudne w pracy trenera.
 9. Wykorzystanie Internetu (e-learning) w pracy z dorosłymi.
 10. Praca własna – przygotowanie programu.
 11. Superwizja.

Harmonogram kursu:

Lp.

Tytuł modułu

Liczba godzin

Data

Prowadzący

1

Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi

8

28 września 2019

Elżbieta Modrzewska

2

Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie

16

16 i 17 listopada 2019

Sonia Gogulla
Grażyna Skirmuntt

3

Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa

16

14 i 15 grudnia 2019

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

4

Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą

16

12 i 13 października 2019

Beata Łęcka
Krystyna Szczęsna-Witkowska

5

Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, i materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia

16

26 i 27 października 2019

Anna Dzięgiel

6

Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa -zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery

8

1 lutego 2020

Bożena Bucka

7

Emisja głosu

8

2 lutego 2020

Stefan Szulc

8

Stres i sytuacje trudne w pracy trenera

16

30 listopada
i 1 grudnia 2019

Tomasz Wojtasik

9

Wykorzystanie Internetu, (e-learning) w pracy z dorosłymi

16

4 i 5 stycznia 2020

Sebastian Koczy

10

Praca własna – przygotowanie programu

24

 

 

11

Superwizja

16

22 i 23 lutego 2020

Krystyna Szczęsna-Witkowska
Tomasz Wojtasik

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 139
e-mail:

Opublikowano 10 września 2019
Zarchiwizowano 28 września 2019
Wróć