Logo: Otwórzmy drzwi do królestwa gliny

 

Zapraszamy na warsztaty "Ceramiczne klimaty – łatwe i przyjemne zabawy z gliną" – część pierwsza.

Adresaci szkolenia: warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, instruktorów w Domach Kultury, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem w glinie w miłej twórczej atmosferze!

 

Termin: 4, 18 i 25 października 2019 r. w godz. 15:30 – 19:15

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Cel warsztatów:

 • możliwość wykorzystania techniki w całości lub części podczas zajęć z podopiecznymi lub jako twórczość własną,
 • poprawa i rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie dbałości o estetykę i staranność wykonywania pracy,
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką i rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia,
 • obniżenie poziomu stresu i ukierunkowanie rozładowywania nagromadzonych napięć,
 • relaks i twórcze spędzanie wolnego czasu,
 • utrwalenie pozytywnej samooceny i rozwijanie współpracy w grupie.

 

Tematyka warsztatów:

 • poznanie podstaw ceramiki artystycznej oraz podstawowych rodzajów i cech materiałów (gliny czerwonej, szkliw) wykorzystywanych podczas pracy;
 • zapoznanie z głównymi zasadami pracy z gliną;
 • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi;
 • poznanie przebiegu procesu formowania, szkliwienia i wypalania ceramiki;
 • poznanie i zastosowanie prostych możliwości zdobnictwa ceramicznego;
 • samodzielne wykonanie użytkowych oraz dekoracyjnych form ceramicznych z czerwonej gliny oraz szkliwienie powierzchni;
 • zapoznanie z możliwościami wykorzystania gliny jako materiału w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Czas trwania: zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Obejmują trzy pięciogodzinne spotkania. Uczestnicy zabierają wykonane przez siebie przedmioty, otrzymują krótki opis przebiegu warsztatów i używanych materiałów (szczegółowy harmonogram zajęć poniżej).

 

O prowadzącym:

Iwona Bogatko
nauczyciel-konsultant

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Przykłady wykonanych prac:

 

Koszt udziału obejmuje: koszt gliny, szkliw, korzystanie z narzędzi, wypał w 800 stopniach, wypał w 1200 stopniach, materiały informacyjne i opiekę instruktorską.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 27 września 2019 r.

Wolnych miejsc: 4.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 71D/I

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Iwona Bogatko

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 10 września 2019
Zmieniono 12 września 2019
Wróć