Logo programu Unplugged

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na

specjalistyczne szkolenie dla realizatorów

Programu Unplugged (81D)

które odbędzie się w dniach

21 i 30 października 2019 r. w godz. 10:00 – 17:00

w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

 

W związku z projektem Rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii zapraszamy na szkolenie nauczycieli szkoły podstawowej. W szkoleniu mogą wziąć udział po 2-3 osobowe zespoły nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z danej szkoły.

 

O programie UNPLUGGED

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków), przeznaczonym dla młodzieży w wieku 12-14 lat. Skuteczność programu, w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych, została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Program jest realizowany przez nauczycieli w szkołach, w formie 12 godzin lekcyjnych dla uczniów oraz 3 spotkań dla rodziców. Do realizacji programu służą podręczniki i gotowe scenariusze zajęć: przewodnik do wdrażania programu, podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, scenariusz spotkań z rodzicami, które uczestnicy szkolenia otrzymają.

Cel programu

  • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków;
  • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Więcej na temat programu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4258&Itemid=1948

Uwaga: Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia szkolenia oraz komplet materiałów niezbędnych do wdrażania programu w szkole.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 14 października 2019 r.

Wolnych miejsc: 4.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 81D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Prowadząca szkolenie

Dorota Szewczyk – germanistka, trener, coach, nauczyciel, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Asertywna, kiedy trzeba, ale również gotowa do spojrzenia na świat z perspektywy drugiego człowieka. Zwolenniczka coachingu w rozwiązywaniu problemów i podejściu opartym na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 10 września 2019
Wróć