Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na

specjalistyczne szkolenie dla realizatorów

Programu Unplugged (81D)

które odbędzie się w dniach

21 i 30 października 2019 r. w godz. 10:00 – 17:00

w ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

 

W związku z projektem Rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii zapraszamy na szkolenie nauczycieli szkoły podstawowej. W szkoleniu mogą wziąć udział po 2-3 osobowe zespoły nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z danej szkoły.

 

O programie UNPLUGGED

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków), przeznaczonym dla młodzieży w wieku 12-14 lat. Skuteczność programu, w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych, została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Program jest realizowany przez nauczycieli w szkołach, w formie 12 godzin lekcyjnych dla uczniów oraz 3 spotkań dla rodziców. Do realizacji programu służą podręczniki i gotowe scenariusze zajęć: przewodnik do wdrażania programu, podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, scenariusz spotkań z rodzicami, które uczestnicy szkolenia otrzymają.

Cel programu

  • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków;
  • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Więcej na temat programu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

archiwum.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4258&Itemid=1948

Uwaga: Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia szkolenia oraz komplet materiałów niezbędnych do wdrażania programu w szkole.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 14 października 2019 r.

 

Prowadząca szkolenie

Dorota Szewczyk – germanistka, trener, coach, nauczyciel, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Asertywna, kiedy trzeba, ale również gotowa do spojrzenia na świat z perspektywy drugiego człowieka. Zwolenniczka coachingu w rozwiązywaniu problemów i podejściu opartym na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 10 września 2019
Zarchiwizowano 30 października 2019
Wróć