Logo: Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów

 

Szanowni Państwo.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa warsztat:

Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów,

który odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. w godz. 14:00 – 18:00.

Miejsce: ROME-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21.

W staraniach, by stworzyć szkołę atrakcyjną, nowoczesną i twórczą, kluczowym sojusznikiem nauczyciela jest rodzic, będący pierwszym wychowawcą powierzonego nam dziecka. Niestety, bywa tak, że staje się... demotywatorem naszych działań lub w najlepszym wypadku ich biernym obserwatorem. Nauczyciele i rodzice stanowią dwa oddzielone od siebie światy, w których każdy chce działać sam i nie chce drugiemu pozwolić na "wtrącanie się", dopóki nie ma problemu z dzieckiem. A warto nauczyć się jak współpracować, by stworzyć korzystną triadę: uczeń, rodzić nauczyciel. Tylko w takim wypadku możliwe jest stworzenie naprawdę konstruktywnej współpracy, zrealizowanie zamierzonych celów i... zachowanie zdrowia psychicznego.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatów, podczas których poznacie model współpracy nauczyciela z rodzicami dziecka i zbudujecie własną strategię dialogu z rodzicami, zarówno w sytuacji problemowej, jak i wychowawczej, wykorzystując własne doświadczenie.

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 25 września 2019 r.

Wolnych miejsc: 9.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 15W

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 10 września 2019
Wróć