Szanowni Państwo.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa warsztat:

Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów,

który odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. w godz. 14:00 – 18:00.

Miejsce: ROME-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21.

W staraniach, by stworzyć szkołę atrakcyjną, nowoczesną i twórczą, kluczowym sojusznikiem nauczyciela jest rodzic, będący pierwszym wychowawcą powierzonego nam dziecka. Niestety, bywa tak, że staje się... demotywatorem naszych działań lub w najlepszym wypadku ich biernym obserwatorem. Nauczyciele i rodzice stanowią dwa oddzielone od siebie światy, w których każdy chce działać sam i nie chce drugiemu pozwolić na "wtrącanie się", dopóki nie ma problemu z dzieckiem. A warto nauczyć się jak współpracować, by stworzyć korzystną triadę: uczeń, rodzić nauczyciel. Tylko w takim wypadku możliwe jest stworzenie naprawdę konstruktywnej współpracy, zrealizowanie zamierzonych celów i... zachowanie zdrowia psychicznego.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatów, podczas których poznacie model współpracy nauczyciela z rodzicami dziecka i zbudujecie własną strategię dialogu z rodzicami, zarówno w sytuacji problemowej, jak i wychowawczej, wykorzystując własne doświadczenie.

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 25 września 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 10 września 2019
Zarchiwizowano 2 października 2019
Wróć