Logo: Zachowaj twarz i kontroluj emocje...

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej, 15-godzinnej edycji szkolenia Zachowaj twarz i kontroluj emocje – wybrane elementy treningu asertywności.

Asertywność zdaje się być dziś pojęciem znanym i żywo obecnym, nie tylko w środowisku szkolnym (choć dla wielu osób wciąż jest ono wyłącznie synonimem umiejętności skutecznego mówienia "nie"). Wiemy jednak, że "znane" nie jest tożsame z tym, co "stosowane". Wiedzą dobrze o tym ci, którzy mentalnie są już na etapie zmiany swojej postawy bądź zachowania, ale napotykają na konkretne przeszkody, gdy przychodzi im wprowadzić swój zamysł w czyn.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu proponujemy zatem Państwu szkolenie w formie treningu zachowań. Forma ta zakłada nie tylko sposobność konstruowania scenariuszy sytuacji, zawierających zadowalające dla uczestników rozwiązania. Daje również możliwość przećwiczenia nowych zachowań podczas warsztatu, zweryfikowania ich skuteczności w sytuacjach naturalnych oraz ponownego ich modyfikowania, z wykorzystaniem zasobów osobistych oraz doświadczenia trenera i grupy. Szkolenie zakłada aktywny udział uczestników w ćwiczeniach – zarówno grupowych, jak i tych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb .W efekcie uczestnictwa w treningu nauczyciele maja szansę zwiększyć pewność siebie, poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji w relacjach z dziećmi, młodzieżą i znaczącymi osobami dorosłymi (rodzicami, współpracownikami, zwierzchnikami), co znacząco wpłynie na zwiększenie obszaru zaradności podczas rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych i osobistych.

 

Asertywność to ABC praktycznych umiejętności każdego nauczyciela i wychowawcy!

Zachęcamy do uczestnictwa! Szkolenie może poprawić komfort Waszego życia zawodowego i osobistego!

 

Osoba prowadząca szkolenie: Beata Łęcka

Terminy spotkań: 7, 28 października i 25 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 30 września 2019 r.

Wolnych miejsc: 6.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 17D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Łęcka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 9 września 2019
Wróć