Wyższa Szkoła Umiejętności SpołecznychPATRONAT MEDIALNY

DZIENNIK ZACHODNI

Uwaga konkurs!

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Katowicach, prowadzący kierunek studiów:
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
organizuje dla uczniów szkół średnich, konkurs na artykuł publicystyczny.

Temat pracy:

"Zostaję czy wyjeżdżam – jak widzę swoją przyszłość"

Wymagania:

  • objętość do 3 stron znormalizowanego maszynopisu;
  • praca podpisana godłem;
  • dane osobowe z godłem, imieniem i nazwiskiem, adresem i nazwą szkoły w załączonej, zamkniętej kopercie;
  • termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2007 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na www.wsus.pl oraz w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Katowicach.

Prace należy wysłać na adres:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Katowicach,
40-084 Katowice, ul. Sobieskiego 11 z dopiskiem konkurs dziennikarski.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze pięć najlepszych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Nazwiska laureatów zostaną wymienione w relacji z konkursu w Dzienniku Zachodnim. Organizatorzy zapewniają publikację wybranych prac w czasopiśmie szkolnym VERITA, gazecie studenckiej STOPa oraz na stronie internetowej WSUS-u.

Ponadto dla szkół w których uczą się laureaci, organizowane zostaną bezpłatne warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.

Opublikowano 20 marca 2007
Zarchiwizowano 1 czerwca 2007
Wróć