Drogie Nauczycielki i drodzy Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Co czują Wasi uczniowie widząc w swoim planie lekcji matematykę, przyrodę, biologię, chemię, fizykę, geografię? Radość? Podekscytowanie? Zaciekawienie? Twórczy niepokój? Świetnie!

Zapraszam Was do udziału w sieci współpracy i samokształcenia Zafascynować nauką, w której będziecie mogli podzielić się swoją dobrą praktyką z innymi, mniej doświadczonymi, nauczycielami.

A może Wasi uczniowie doświadczają innych, trudnych emocji związanych z nauką matematyki i przedmiotów przyrodniczych? Nudy? Zniechęcenia? Lęku? Albo frustracja, której prawdopodobnie i Wy doświadczacie? Jeśli tak, to sieć Zafascynować nauką jest właśnie dla Was. Pracując w sieci doświadczycie wsparcia i zrozumienia od nauczycieli tych samych i pokrewnych przedmiotów. Będziecie mogli wspólnie poszukać rozwiązań Waszych trudności.

Cele ogólne realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

 • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami sieci i szkołami, w których pracują;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci;
 • dzielenie się sukcesem w postaci dobrych praktyk;
 • tworzenie nowych, zindywidualizowanych i innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych;
 • poszerzenie kompetencji uczestników sieci o nowe obszary zawodowe i osobiste;
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Formy pracy w sieci współpracy i samokształcenia:

Sieć będzie miała formę szkolenia blended-learning, obejmującego warsztatowe i seminaryjne spotkania stacjonarne oraz wymianę doświadczeń online.

Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych/rok szkolny, w tym:

 • Spotkania stacjonarne w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach (ul. Drozdów 21 i 17) – 20 godz. (4 spotkania w ciągu roku szkolnego)
  Spotkania stacjonarne będą odbywały się zgodnie z harmonogramem publikowanym na początku każdego roku szkolnego. Tematyka spotkań zostanie opracowana po diagnozie potrzeb uczestników sieci w taki sposób, aby w jak największym stopniu je zaspokoiła.
 • Praca online na platformie edukacyjnej Ośrodka – 80 godz.
  Platforma edukacyjna stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i wirtualnych spotkań, z której uczestnicy sieci korzystają w dowolny sposób, głównie poprzez: publikowanie materiałów, wymianę doświadczeń poprzez narzędzia platformy (forum, blog, wiki), spotkania online (chat). Praca na platformie jest opcjonalna i nie jest związana z koniecznością wykonywania zadań, jak to zwykle bywa w kursach internetowych. Każdy uczestnik sieci może korzystać z tej możliwości współpracy i samokształcenia zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Serdecznie zapraszam
Grażyna Skirmuntt

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 130 zł

65 zł – płatne do 12 października 2019 r. oraz
65 zł – płatne po  1 stycznia 2020 r.

Wolnych miejsc: 14.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 76D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Harmonogram spotkań stacjonarnych:

Data spotkania stacjonarnego

Proponowana tematyka

19 października 2019 r. (sobota)
w godz. 9:30 – 13:30

 • zasady udziału i formy pracy w sieci samokształcenia i współpracy;
 • cele sieci Zafascynować nauką;
 • integracja uczestników sieci;
 • diagnoza potrzeb i ustalenie listy zagadnień do realizacji w ramach sieci w roku szkolnym 2019/20.

13 grudnia 2019 r. (piątek)
10 stycznia 2020 r. (piątek)
w godz. 14:30 – 18:00

 • specyfika przedmiotu matematyka i poszczególnych przedmiotów przyrodniczych;
 • nauczanie problemowe;
 • projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nauczania problemowego;
 • dobre praktyki.

29 lutego 2020 r. (sobota)
w godz. 9:30 – 13:30

 • metoda IBSE w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych;
 • metoda 5E w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych;
 • projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody IBSE i 5E;
 • dobre praktyki.

17 kwietnia 2020 r. (piątek)
w godz. 14:30 – 18:00

 • narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych;
 • strategia wyprzedzająca;
 • nauczanie interdyscyplinarne;
 • dobre praktyki.
Opublikowano 7 września 2019
Zmieniono 13 grudnia 2019
Wróć