VII konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja"
"Nie tylko autyzm"

objęta honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Zabrze – Pani Małgorzaty Mańki-Szulik

 

Konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja" odbywa się po raz siódmy. Każdego roku pod innym tematem przewodnim, jednakże wiodąca tematyką zawsze jest autyzm. W tym roku część prelekcji poświęcona zostanie poświęcona rodzicom dziecka z niepełnosprawnością i szeroko rozumianym potrzebom emocjonalno-psychicznym.

Podobnie jak w latach poprzednich podczas konferencji zostaną rozdane statuetki "Jak motyl" przyznane przez Kapitułę osobom i instytucjom działającym na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Program konferencji:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników konferencji

10:00 – 10:30 – Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych gości

10:30 – 11:00 – Uroczyste wręczenie statuetek "Jak Motyl" wybranych przez Kapitułę osobom i instytucjom działającym na rzecz dzieci niepełnosprawnych

11:00 – 11:30 – Codzienność rodzica dziecka z niepełnosprawnością – Aleksandra Kruszyńska, wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach

11:30 – 12:00 – Spektrum autyzmu – współwystępujące zaburzenia zachowania – Anita Wieloch, konsultant ROM-E Metis w Katowicach

12:00 – 12:30 – Teoria umysłu w autyzmie – Jadwiga Gluźniewicz, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, wykładowca, wieloletni doradca metodyczny pedagogiki specjalnej

12:30 – 13:00 – Przerwa kawowa

13:00 – 13:30 – Potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu a realia polskiej szkoły – Grzegorz Stano, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie

13:30 – 14:00 – Normy rozwoju emocjonalno-społecznego w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - Elżbieta Stanek, psycholog, psychoterapeuta, Tarnowskie Góry

14:00 – 14:15 – Podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna w Zabrzu, Stowarzyszenie "Nasza szkoła – nasz dom" przy SP nr 40 w Zabrzu

Współorganizator: ROM-E Metis w Katowicach

Data konferencji: 25 września 2019 r.

Miejsce konferencji: Restauracja "Beskid", Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 44

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, członkowie fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, lekarze, studenci kierunków pedagogicznych, terapeutycznych i medycznych, przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracownicy socjalni

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Aleksandra Kruszyńska
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 121

 

Logo: Śląskie.

DOTACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KATOWICACH

Opublikowano 7 września 2019
Zarchiwizowano 26 września 2019
Wróć