Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji metodycznej pt. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie poprzednią edycją konferencji dotyczącą zaburzeń zachowania, tym razem też zaplanowaliśmy cztery edycje tego projektu – do wyboru: w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

Głównym celem promocji i ochrony zdrowia psychicznego jest nie tylko aktualne wzmocnienie zdrowia i dobrostanu dzieci i młodzieży, ale także dbanie o zdrowie i kondycję przyszłych osób dorosłych. Wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz właściwe funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest więc inwestycją w przyszłość. Informacje pozyskane ze szkół i przedszkoli powiatu oraz dane zgromadzone w poradni wskazują na znaczny wzrost trudności o charakterze emocjonalno-społecznym. W związku z powyższym promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka w szkole powinna najogólniej obejmować:

  • uczenie dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami,
  • podnoszenie samooceny,
  • uczenie opierania się presji podejmowania zachowań ryzykownych (w tym umiejętności mówienia "nie"),
  • edukację rodziców i nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji znajdą Państwo poniżej.

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

Wojewódzka Konferencja "Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"
Katowice, 9 października 2019 r.

Regionalna Konferencja "Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"
Rybnik, 15 października 2019 r.

Regionalna Konferencja "Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"
Częstochowa, 22 października 2019 r.

Regionalna Konferencja "Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"
Bielsko-Biała, 28 października 2019 r.

 

Loga organizatorów – Śląskie i Metis

Opublikowano 7 września 2019
Zarchiwizowano 28 października 2019
Wróć