Nasze dzisiejsze szkoły są najprawdopodobniej dalej od samozarządzania niż większość innych rodzajów organizacji. Zamieniliśmy szkoły prawie wszędzie w bezduszne fabryki, które przerabiają uczniów w partiach po 25 w klasie, rok po roku. Dzieci widzą się jako jednostki wymagające prowadzenia w kierunku wytyczonym przez zdefiniowany program nauczania. Na końcu tego cyklu ci, którzy dopasowali się do tego szablonu, kończą szkoły z sukcesem. Reszty pozbywamy się po drodze. (Fredric Laloux)

Czy szkoła masowa, obowiązkowa i zbiurokratyzowana, jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania turkusowej organizacji? Szkoła skupiona na wydajności, na obowiązkowym "wszyscy to samo", "tak samo" i "w tym samym czasie", bez skutecznej kultury rozwiązywania konfliktów?

Z drugiej strony, czy bez zmian w sposobie zarządzania i - szerzej – myślenia o organizacji jako takiej, szkoła ma szansę być równoprawnym partnerem dla innych instytucji? Znaczyć coś w świecie, w którym wymyślono już stanowisko zwane chief happiness officer, czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienie satysfakcji w miejscu pracy. Bo przecież szczęśliwy pracownik to pracownik wydajny!

Należy więc pamiętać, że turkusowa szkoła to nie efekt deklaracji ani apelu: zróbmy sobie turkusową szkołę, ale wyższy poziom świadomości związany z zaufaniem, wybaczaniem i wzajemnym zrozumieniem. To właśnie wartości, przekonania i samoświadomość znaczenia własnego potencjału pozwalają ludziom tworzyć szkoły turkusowe. Kultura zarządzania to zaufanie, a nie kontrola, a sukces turkusowej szkoły to współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców, a także wsparcie zewnętrznego środowiska.

Jak wobec tego zorganizowane powinno być środowisko? Jaką rolę pełni nauczyciel i w jaki sposób powinni funkcjonować uczniowie?

To pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania z gościem specjalnym prof. Andrzejem Blikle, które odbędzie się 4 października 2019 r. w siedzibie Ośrodka w godzinach 10:00 – 13:00.

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:45

Zarządzanie placówka służy jej rozwojowi

Bożena Bucka, Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

Motywowanie godnościowe, a organizacje turkusowe

prof. Andrzej Blikle

13:00 – 13:30

Panel dyskusyjny

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 27 września 2019 r.

 

O prowadzącym:

Andrzej Jacek Blikle – profesor zwyczajny, pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk, człone honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes A. Blikle Sp. z o.o. Honorowy prezes stow. Inicjatywa Firm Rodzinnych i C. im. Adama Smitha. "Człowiek Jakości Roku 2010". Jego "Doktryna jakości" uzyskała nagrodę Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 oraz nagrodę Kol. Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-15.

We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu "Kogo słucha biznes". Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł "Człowiek Jakości Roku 2010" przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM, a także wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych.

Strona internetowa Andrzeja Jacka Blikle "Można inaczej" www.moznainaczej.com.pl

Wystąpienie prof. Andrzeja Jacka Blikle dot. Turkusowych organizacji podczas konferencji "Wellbeing w organizacji", która odbyła się we Wrocławiu 21 września 2017 r.

 

Koordynatorki:

Jolanta Leśniak i Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: /

Opublikowano 30 sierpnia 2019
Zarchiwizowano 4 października 2019
Wróć