W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kampanii edukacyjno-promocyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech".

Organizatorem kampanii jest Samorząd Województwa Śląskiego w Katowicach.

Partnerem wspierającym dla okręgu konkursowego Bytom jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza poprzez:

 1. zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, tj. w szczególności: zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;
 2. podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie;
 3. przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci wiedzy o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, w szczególności dzieci; wprowadzenie zwyczaju codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; korzyściach wynikających ze stosowania oczyszczaczy.

 

Do udziału zapraszamy przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), dla których organem prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. W przypadku zakwalifikowania się przedszkola do kampanii, gmina, która jest organem prowadzącym danej placówki, otrzyma w formie pomocy rzeczowej oczyszczacze powietrza z przeznaczeniem do wykorzystania w salach dydaktycznych tej placówki.

WAŻNE: Nabór rozpocznie się 2 września 2019 r. o godz. 7:30, a zakończy 20 września 2019 r. o godz. 12:00.

 

 

Formularz zgłoszeniowy (skan kompletnie wypełnionego formularza podpisanego i opatrzonego podpisami i pieczątkami imiennymi dyrektora placówki oraz przedstawiciela organu prowadzącego placówkę) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: W tytule należy podać "Przedszkolaku złap oddech".

Regionalny Ośrodek Edukacyjno-Metodyczny Metis w Katowicach odpowiada za okręg konkursowy Bytom, w skład którego wchodzą:

Miasta: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Siemianowice Śląski, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze.

Powiaty: tarnogórski, gliwicki.

 

Osoba do kontaktu ROM-E Metis – filia w Bytomiu: Gabriela Niemiec (nauczyciel-konsultant),
tel. 32 787 37 01 wew. 39

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem działań, które będą prowadzone w ramach kampanii oraz pozostałą dokumentacją (do pobrania poniżej).

DOKUMENTY DO POBRANIA [klinij tytuł, aby pobrać dokument]

Dokumentacja przedsięwzięcia:

 1. Opis kampanii edukacyjno-informacyjnej
 2. Regulamin kampanii
 3. Formularz zgłoszenia do udziału w kampanii
 4. Wzór umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej w ramach realizacji kampanii
 5. Sprawozdanie placówki z realizacji zadań w ramach kampanii

Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci:

 1. Regulamin konkursu
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli placówki biorącej udział w konkursie
 3. Formularz zgłoszenia pracy w konkursie

Konkurs na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole:

 1. Regulamin konkursu
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie
 3. Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku
 4. Formularz zgłoszenia pracy w konkursie
Opublikowano 29 sierpnia 2019
Zarchiwizowano 20 września 2019
Wróć