Zapraszamy na kurs doskonalący: Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole.

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.

Terminy spotkań: 8, 15 i 22 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis kursu:

Proponujemy Państwu poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania, potrzeb, oczekiwań ucznia z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Aby uniknąć poniższych wypowiedzi, (które padły z ust nauczycieli): Dlaczego tak robisz?! Najlepiej, jakby go/jej nie było! Nie da się z nim/nią wytrzymać! postaramy się wskazać sposoby postępowania z uczniem z ZA dające możliwość odniesienia sukcesu w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Chcemy pokazać, że uczeń z Zespołem Aspergera w klasie to wyzwanie, do którego trzeba się przygotować, żeby "wydobyć" z ucznia maksymalny potencjał i... być zadowolonym nauczycielem! Ważna będzie także wymiana doświadczeń między uczestnikami kursu, każdy bowiem uczeń z ZA jest inny. Zdobyte podczas kursu informacje, praktyczne rady, wspólne ustalenia pomogą państwu przygotować się do nauczania ucznia z ZA i wzmocnić pozytywne nastawienie do pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Szkolenie adresowane jest dla osób pragnących:

  • dowiedzieć się JAK NAJWIĘCEJ o Zespole Aspergera,
  • wzbogacić swój warsztat pracy,
  • wykorzystać nabyte umiejętności w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nabyta wiedza i umiejętności prowadzą do:

  • lepszego zrozumienia ucznia z Zespołem Aspergera,
  • umiejętnego postępowania z uczniem z Zespołem Aspergera,
  • wykonywania z satysfakcją swojej pracy!

Metoda szkolenia:

  • ćwiczenia,
  • burza mózgów,
  • dyskusja panelowa,
  • wykład.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 1 listopada 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anita Wieloch:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 27 sierpnia 2019
Zarchiwizowano 8 listopada 2019
Wróć