Odpowiadając na duże zainteresowanie, z jakim spotkało się w seminarium: Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji, zapraszamy do udziału do drugiej edycji szkolenia.

Pierwsze zebranie rodziców uczniów klasy drugiej w jednej ze śląskich szkół podstawowych. Wychowawczyni mówi o godzinach otwarcia świetlicy. W tym momencie jeden z ojców podnosi rękę i zadaje pytanie: Co to "świetlica"?

Sala reaguje salwą śmiechu.

Na następne zebranie rodzice Iwana nie przychodzą. Nie pojawiają się na kolejnych. Spotykają się z wychowawczynią indywidualnie. Ich 7-letni syn jest bardzo pilny i osiąga wiele sukcesów, często okupionych wysiłkiem ponad własne możliwości. Ambicja nakazuje mu wyprzedzać rówieśników, aby nie stać się pośmiewiskiem. Jednak cena, jaką za to płaci, jest bardzo wysoka.

Ta sytuacja wydarzyła się naprawdę. Takich dzieci jak Iwan jest coraz więcej w naszych szkołach. Najczęściej pochodzą z Ukrainy i przyjeżdżają do nas z rodzicami, którzy w Polsce znajdują lepsze warunki dla życia swoich rodzin.

Spotykamy również tych, którzy do Polski wracają z rodzicami po kilkuletnim pobycie za granicą oraz takich, którzy nigdy migracji nie doświadczyli bezpośrednio, ale wychowują się w rodzinach, gdzie przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem innego kraju.

Co ich łączy? Każdy z tych młodych ludzi określany jest mianem ucznia z doświadczeniem migracji. I każdy ma różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym.

O tych trudnościach i o tym, jak pomóc uczniom z doświadczeniem migracji, dowiedzą się Państwo podczas seminarium, na które zapraszamy Dyrektorów oraz Pedagogów i Psychologów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Udział w seminarium pozwoli Państwu na zdobycie informacji z zakresu prawa a także psychologii i dydaktyki, potrzebnych w pracy zespołem, w którym jest uczeń z doświadczeniem migracji.

Podczas seminarium zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  1. Uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów.
  2. Formy pomocy w przepisach prawa oświatowego.
  3. JES-PL – prezentacja metody nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów.
  4. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

Seminarium odbędzie się 23 października 2019 r. w godz. 13:00 – 16:00 w Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 24 września 2019
Zmieniono 30 września 2019
Zarchiwizowano 23 października 2019
Wróć