Zapraszamy na seminarium Praktyczne zastosowanie nowych przepisów – ustawa Karta Nauczyciela i ustawa Prawo Oświatowe w praktyce szkolnej.

Adresaci szkolenia:

Seminarium kierowane jest do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Termin szkolenia:

1DB/S – 4 września 2019 r . w godz. 13:00 – 16:00 (4 godziny dydaktyczne)

lub

1DB/S/2 – 5 września 2019 r . w godz. 13:00 – 16:00 (4 godziny dydaktyczne)

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Opis szkolenia:

Celem seminarium jest zapoznanie i przeanalizowanie nowych przepisów prawnych obowiązujących od 1 wrzenia 2019 r. Prowadząca omówi praktyczne wykonanie nowych lub zmienionych zapisów prawnych.

Prowadząca: Anna Król

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 1DB/S

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 1DB/S/2

Udział jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

O prowadzącym:

Anna Król

Wydział Prawa i Administracji – UŚ, Prawo administracyjne (studia doktoranckie). Kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego i prawa administracyjnego.Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: prawo oświatowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, kodeks pracy, awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, proces zatrudniania pracowników oświatowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

Opublikowano 8 sierpnia 2019
Zmieniono 27 sierpnia 2019
Zarchiwizowano 5 września 2019
Wróć